Běh naděje – 20. 9. 2019

Dne 20. 9. 2019 v 9,30 hod. (sraz u KS ve Vratimově) se starší děti z naší mateřské školy zúčastní Běhu naděje, který pořádá TJ Sokol Vratimov ve spolupráci s KS a MěÚ Vratimov. Děti budou mít za úkol společně absolvovat předepsanou trať (vycházka k řece Ostravici). Jedná se o dobrovolnou humanitární akci na podporu boje s rakovinou spojenou s veřejnou sbírkou. Bližší informace na nástěnkách v jednotlivých třídách.

Organizační zajištění provozu – 2. 9. 2019

Dne 2. 9.2019 bude zajištěn provoz ve všech třídách již od 6,00 – 16,30 hod. Od 3. 9.2019 bude zajištěn provoz od 6,00 – 7,00 hod. v budově I. ve třídě 

“U pampelišky“, v budově II. ve třídě “U zvonečku“. Od 7,00 hod. bude provoz stabilně ve všech třídách. Bližší informace u učitelek v jednotlivých třídách. Zároveň žádáme rodiče, aby před nástupem dítěte do MŠ uhradili stravu ve školní jídelně. Přejeme všem dětem i jejich rodičům spokojený školní rok.

Schůzka s rodiči – 10. 9.2019

Dne 10. 9.2019 v 15,00 hodin ve třídě “ U slunečnice“ se bude konat informační schůzka s rodiči všech dětí z MŠ. Prosíme rodiče, aby se na schůzku dostavili bez svých dětí. Pro děti navštěvující MŠ bude zajištěn dozor v některé ze tříd.

Zahradní slavnost – 18. 9. 2019

Srdečně zveme rodiče na zahradní slavnost, která se bude konat na zahradě MŠ dne 18. 9.2019 v 15,00 hod. Program pro děti “Džungle“ – Klaun Hopsalín. Součásti akce bude i ochutnávka zdravých pomazánek a nápojů, které připraví zaměstnanci školní jídelny.

Za bezpečnost svých dětí zodpovídají rodiče.

Provoz MŠ o letních prázdninách (1.7. – 26. 7. 2019)

Provoz o letních prázdninách bude probíhat na budově II (stará budova).

Ve třídě U zvonečku budou nahlášené děti ze tříd U zvonečku a U sněženky (část dětí);

Ve třídě U sněženky budou nahlášené děti ze tříd U sedmikrásky I. a II. a U pampelišky;

Ve třídě U konvalinky budou nahlášené děti ze tříd U konvalinky a U sněženky (část dětí);

Ve třídě U pomněnky budou děti ze tříd U pomněnky a U slunečnice;

 Přejeme všem dětem i jejich rodičům pěkné prožití prázdnin.

Společné focení tříd

Na webu MŠ sekce GALERIE/MEDIA budou mít rodiče možnost stáhnout si fotky ze společného focení tříd. Tento rok z technických důvodů nebudou fotografie v papírové podobě. Děkujeme za pochopení. 

Nejlepší sběrači lesních plodů a papíru

NVyhodnocení výsledků za rok 2018 /2019

Nejlepší “sběrači“ lesních plodů v jednotlivých třídách:

třída  U  zvonečku               Štěpán Havlíček                  42 kg
třída  U  sedmikrásky I.       Tomáš Baštinský               16 kg 

Třída U sedmikrásky II.      Viktorka Stankovičová        5 kg 
třída  U  sněženky               Dalibor Tomis                    22 kg

třída  U  konvalinky            Šimon Skula                        65 kg    
třída  U  pampelišky            Vít Buček                           21 kg

třída  U  slunečnice             Jindřich Sládek                    76 kg    
třída  U  pomněnky             Martin a Lukáš Cholevovi 50 kg     

Nejlepší “sběrači“ papíru v jednotlivých třídách:

třída U sedmikrásky I.       Filip Kaňok      144kg                           

třída U pampelišky            Vít Bůček           279kg                                

třída U slunečnice        Mikuláš Samek       343kg                         

třída U zvonečku             Patricie Plavá      209kg                          

třída U sedmikrásky II.   Daniel Šamaj     110kg                                     

třída U pomněnky       Ella Kudrejová        315kg                          

třída U konvalinky         Šimon Skula       1819kg                           

třída U sněženky       Matyáš Koblovský    555kg             

Děkujeme všem rodičům za spolupráci

               

Děkujeme všem rodičům za spolupráci