Mezinárodní titul Ekoškola

Mateřská škola ve Vratimov obhájila na základě ekologického auditu konaného dne 26. 3. 2018 mezinárodní titul  EKOŠKOLA, který je platný po dobu dvou let. Slavnostní předání titulů proběhne 20. 6. 2018 v budově Senátu ČR v Praze.

Pravidla Ekotýmu

Pravidla Ekotýmu

1, mluví  jen jeden

2, všichni spolupracujeme

3, bráníme přírodu

4, máme dobré nápady

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu „Malí zahradníci“

 

V rámci programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s dotační prioritou “Podpora aktivit na školních zahradách“, jsme získali dotaci na projekt  “Malí zahradníci“. Celková výše dotace činí 30 000 Kč. Za tyto finance budou zakoupeny výukové pomůcky, jako jsou vermikompostéry s násadami žížal, dřevěné kompostéry – sila, didaktické pomůcky (leporela, půdní kvarteta, pětivrstvé skládačky, pyramidy zdravého jídla), dětská zahradní kolečka, nářadí, sazenice rostlin a jiné výukové pomůcky. Veškeré ekologické aktivity v tomto školním roce budou prolínat s mezinárodním programem Ekoškola (sdružení Tereza) a budou zaměřeny na téma „odpady a jídlo“. Zakoupením nových pomůcek chceme prohlubovat a rozšiřovat badatelsky orientované vyučování spojené s aktivitami na školní zahradě (zejména pěstitelskými činnostmi) tak, aby děti získaly ucelenou představu o ekologickém pěstitelství a likvidaci biologického odpadu. Celý projekt rovněž má za cíl i zvýšení kvality ekologického provozu MŠ.

Ekokodex

EKOKODEX MŠ VRATIMOV

 1. Prostředí je kolem nás, zachránit jej musím včas.
 2. Jídlo všichni rádi máme, proto vždycky dojídáme.
 3. Vodou šetřit vím, že musím, všechny to naučit zkusím.
 4. Jak mám třídit, to já vím, s odpady si poradím.

    


Ekotým

EKOTÝM 2018/2019:

 • ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR

Kateřina Božoňová – učitelka

 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova II.)
 • vedení dětské části ekotýmu, vedení ekologického kroužku
 • ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO EKOTÝMU

 Lenka Siváková – ředitelka                  

 • implementace ŠPEV do kurikulárních dokumentů
 • zajištění školení a zvyšování další kvalifikace ped. pracovníků v oblast EVVO
 • zajištění informačních a metodických materiálu EV v MŠ
 • spolupráce se zřizovatelem v oblasti EVVO a ekologizace provozu

 Denisa Šebestová – učitelka

 • vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku
 • vedení ekologické kroniky

 Martina Václaviková – učitelka                      

 • vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku

 Monika Chylinská – zástupce ředitelky                

 • spolupráce s dalšími subjekty, zapojení do projektů, soutěží s eko-tématikou
 • prezentace eko-aktivit na webových stránkách MŠ
 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace projektu “Soutěž s panem Popelou“
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova I.)

Simona Gajdová –učitelka    

 • ­ vedení dětské části ekotýmu
 • vedení ekologického kroužku, iniciace eko-aktivit v MŠ
 • prezentace aktivit v Eko – domečku
 • koordinace projektu “Živá zahrada ČSOP“

Martina Hoňková – učitelka

 • iniciace eko-aktivit v MŠ Horní Datyně
 • ­ vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku
 • ekologizace provozu MŠ HD
 • prezentace aktivit v Eko – domečku

Dagmar Máchová – školnice

 • ekologické čistící prostředky, ekologizace provozu

Lenka Kičmerová – rodič

 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se ZŠ Datyňská

Kateřina Mozolová – rodič

Hana Božoňová – rodič

 • spolupráce s rodiči

děti z ekologických kroužku (dětský ekotým)

 • organizace Dne Země
 • plnění ekologických úkolů  vyplývající z analýzy
 • fotodokumentace

Program EKOŠKOLA

logo_ekoskola_barevne

 

 

 

 

 

 

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Kopie_-_tereza_new-page-001

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.