Mezinárodní spolupráce

Mateřská škola Vratimov navázala spolupráci v rámci mezinárodního projektu EKOŠKOLA se spřátelenou organizací Trinitycollege.  Škola se nachází cca 20 km od centra Madridu, dochází do ní 1800 dětí ve věku od 1 – 17 let. Jméno tamní koordinátorky ekologické výchovy je Joana Thomson Ramos. Děti z MŠ Vratimov poslaly kamarádům ze Španělska zimní pozdravení, společnou fotografii a publikaci z našeho města a okolní přírody  

Joana Thomson Ramos

San Sebastián de los Reyes. 28701 Madrid.

trinitycollege.es

Mateřská škola Vratimov získala titul Živá zahrada

Mateřská škola je od roku 2015 zapojena v soutěži Živá zahrada, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody.  Jelikož v posledních letech nastal významný úbytek řady běžných živočichů a mizí i zvířata, která žila po staletí v blízkosti člověka, např. vrabci, vlaštovky, strnadi, čápi černí, různé druhy motýlů a brouků, proto Český svaz ochránců přírody motivuje veřejnost k úpravám zahrad tak, aby sloužily i k potřebám volně žijících živočichů.

Mnoho živočichů v naší krajině spadá do kategorie ohrožených, silně ohrožených nebo kriticky ohrožených.  I když příčiny tohoto úbytku nejsou zcela známé, je pravděpodobné, že jednou z nejvýznamnějších je změna péče o zahrady. Ty se stále více izolují nepropustnými ploty, mizí z nich ovocné stromy, přibývají nepůvodní druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky a používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Soutěž spočívá v jarním a zimním pozorování a mapování předepsaných druhů či skupin živočichů. V určené dny  měsíce května a prosince jsme příslušné druhy na naší školní zahradě pozorovali a svá pozorování zaznamenali do mapovací karty. Mezi druhy ptáků, které jsme v jarním kole nejčastěji zaznamenávali, jsou pěnice pokřovní a černohlavá, brhlík lesní, rorýs obecný, rehek zahradní, vrabec polní a domácí, sýkora modřinka, sýkora koňadra, hrdlička zahradní, straka obecná. Z řad motýlů to byly babočky paví oko, babočky kopřivové, žluťásek čičorečkový. Z brouků se hojně vyskytuje ruměnice pospolná a střevlík měděný. V zimním kole mapování se na zahradě vyskytují kosi černí, vrabci domácí, polní, sýkory modřinky, koňadry, havrani polní, hrdličky zahradní.  Důležité bylo, aby naše zahrada v pětiletém období dosáhla za některé 3 roky součet alespoň 50 bodů.  Podařilo se a po jarním mapování, kdy nám bylo připsáno 12 bodů, jsme dosáhli bodového hodnocení 51.30 bodů. Získali jsme titul Živá zahrada – dřevěnou tabulku, kterou umístíme v prostorách naší školní zahrady.  

To, že se na naší školní zahradě vyskytuje spousta živočichů, není náhoda, ale je to tím, že na ní máme instalovány ptačí budky, čmelín, hmyzí hotel, ještěrkovník, ježkovník. Vodní plocha jezírka přispívá k výskytu vážek a vodního hmyzu. Důležitá je péče dětí, a to jak v letních měsících, kdy doplňují vodu do pítek pro ptáky a motýly, tak i v zimních měsících, kdy přikrmují ptáky na krmítku. Zahrada se také může pyšnit velkým množstvím vzrostlých stromů, kvetoucích keřů a bylinek, které děti pěstují na svých záhoncích. Péče o prostředí naší školní zahrady je také součástí Mezinárodního programu Ekoškola, který koordinuje vzdělávací centrum Tereza, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni.   Získaného ocenění si velmi vážíme a budeme se i nadále snažit, aby naše zahrada byla místem, kde budeme moci pozorovat co největší množství živočichů.   

                                                                   Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov                          

Spolupráce se ZŠ Datyňská

Ježečci a Datlíci a jejich společné ekologické aktivity

MŠ ve Vratimově ve školním roce 2019/2020 pokračuje ve svých ekologických aktivitách. Je zapojena v Mezinárodním programu Ekoškola , který koordinuje vzdělávací centrum Tereza.  Tématem, kterým se  malí ekologové  ve svých činnostech  zabývají  je tento školní rok „Voda“ a „Prostředí“.

Datlíci dostali pozvání od svých kamarádů Ježečků k návštěvě ZŠ Datyňská. Měli pro nás pod vedením Mgr. Lenky Kičmerové připravené pokusy z kufříku Ecolabbox – školní Kit 7219 – (Malá přenosná laboratoř). Děti byly rozděleny  do několika skupin, kde zkoušely filtraci pomocí filtračního papíru.  Zkoumaly, která ze tří přefiltrovaných kapalin bude nejčistší. Na výběr měli ze tří látek: síran měďnatý neboli skalice modrá, kterou děti poznaly, že se přidává do bazénu a má modrou barvu. Druhou zkoumanou látkou bylo živočišné černé uhlí a poslední chemikálii byl manganistan draselný neboli také hypermangan, který je fialově zbarvený. Za pomoci dospělých děti nalévaly rozmíchané chemické látky s vodou a trpělivě čekaly, kterou ze zředěných látek nejvíce zadrží filtrační papír. K překvapení většiny dětí nejčistší přefiltrovaná voda byla z černého uhlí. Z tohoto důvodu se černé uhlí používá i k čištění odpadních vod v kanalizaci, o čem nás poučila Mgr. Lenka Kičmerová.

Než se děti společně rozloučily, mohly si prohlédnout pomocí lupy různý hmyz zalisovaný do pryskyřice a pod mikroskopem si zkoumaly části včely (žihadlo, křídlo a kusadla). Na rozloučenou Datlíci předali svým kamarádům Ježečkům papír namalovaný zvláštní metodou pomoci holící pěny, z kterého si mohou vystřihnout kapičku vody. A od paní učitelky všechny děti dostaly zdravou odměnu v podobě sušeného ovoce.

Děkujeme za hezky strávené a poučné odpoledne.

 Martina Slavíková, MŠ Vratimov

  Bc. Lenka Baštinská, rodič

7 kroků

1. krok = ekotým

Ekotým je hrdina, jako naše rodina.

2. krok = analýza

Analýza, to je věda, bez ní se to prostě nedá.

3. krok = plánování

Třetím krokem plánujeme, co vše zlepšit u nás chceme.

4. krok = sledování a monitorování

Potom všechno sledujeme, smajlíky odměňujeme.

5. krok = EVVO ve výuce

Kamarády seznámíme, co se v eko naučíme.

6. krok = informování

Eko, to je zábava, poznatky všem předává.

7. krok = ekokodex

Ekokodex seznámí vás, jaké téma zajímá nás.