Třída U slunečnice vybavena NANO nátěrem

Třída U slunečnice vybavena NANO nátěrem

Ve třídě U slunečnice byl pořízen nátěr stropu, který je vybaven účinnou fotokatalytickou technologií na čištění vzduchu od cizorodých látek, alergenů, mikroorganismů a nepříjemných pachů.  Stop je ošetřen multifunkčním nátěrem PROTECTAM FN s fotokatalytickým efektem. Ve třídě jsou rovněž instalovány UV světla pro aktivaci fotokatalytické funkce. Nátěrová vrstva vytváří po nasvícení UV světlem vysoce oxidační povrch, který činně likviduje mikroorganismy a odstraňuje alergeny a další nebezpečné látky, které se do místnosti vypařují z nábytku, koberce a plastických hmot.

více na www.nano4people.cz

Ekokodex

Voda, to je kamarád,

proto jí má každý rád.

Vodou šetřit vím, že musím,

všechny to naučit zkusím.