Ekologický projekt „Odpaďáček“

Mateřská škola se nově zapojila do ekologického projektu „Odpaďáček“. Prosíme rodiče, kteří se chtějí zapojit do projektu, ať odevzdávají použitý olej v čistých PET láhvích (1,5 litrů) do kontejneru, který je umístěn v budově MŠ naproti vstupních vchodových dveří tř. U pampelišky.

 • zabráníte tak znečišťování vod;
 • surovina poslouží k výrobě bionafty;
 • ochráníte své odpadní potrubí v domácnostech před ucpáním;

                                                                    Děkujeme

Třída U slunečnice vybavena NANO nátěrem

Třída U slunečnice vybavena NANO nátěrem

Ve třídě U slunečnice byl pořízen nátěr stropu, který je vybaven účinnou fotokatalytickou technologií na čištění vzduchu od cizorodých látek, alergenů, mikroorganismů a nepříjemných pachů.  Stop je ošetřen multifunkčním nátěrem PROTECTAM FN s fotokatalytickým efektem. Ve třídě jsou rovněž instalovány UV světla pro aktivaci fotokatalytické funkce. Nátěrová vrstva vytváří po nasvícení UV světlem vysoce oxidační povrch, který činně likviduje mikroorganismy a odstraňuje alergeny a další nebezpečné látky, které se do místnosti vypařují z nábytku, koberce a plastických hmot.

více na www.nano4people.cz

Ekokodex

Voda, to je kamarád,

proto jí má každý rád.

Vodou šetřit vím, že musím,

všechny to naučit zkusím.

On-line kurz pro rodiče – program“Jděte ven“

V programu Jděte ven pořádá Sdružení Tereza online kurzy pro rodiče předškolních dětí, které se snaží vylákat  ven, motivovat je ke každodennímu pobytu s dětmi venku a nabízet  jednoduché aktivity, které s nimi venku mohou dělat. Je spouštěno přihlašování do podzimního kurzu Rosteme venku s tématem Příroda všemi smysly.

leták

Ekotým

EKOTÝM 2018/2019:

 • ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR

Kateřina Božoňová – učitelka

 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova II.)
 • vedení dětské části ekotýmu, vedení ekologického kroužku
 • ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO EKOTÝMU

 Lenka Siváková – ředitelka                  

 • implementace ŠPEV do kurikulárních dokumentů
 • zajištění školení a zvyšování další kvalifikace ped. pracovníků v oblast EVVO
 • zajištění informačních a metodických materiálu EV v MŠ
 • spolupráce se zřizovatelem v oblasti EVVO a ekologizace provozu

 Denisa Šebestová – učitelka

 • vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku
 • vedení ekologické kroniky

 Martina Václaviková – učitelka                      

 • vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku

 Monika Chylinská – zástupce ředitelky                

 • spolupráce s dalšími subjekty, zapojení do projektů, soutěží s eko-tématikou
 • prezentace eko-aktivit na webových stránkách MŠ
 • sestavení a evaluace ŠPEV
 • koordinace projektu “Soutěž s panem Popelou“
 • koordinace aktivit  EVVO v MŠ (budova I.)

Simona Gajdová –učitelka    

 • ­ vedení dětské části ekotýmu
 • vedení ekologického kroužku, iniciace eko-aktivit v MŠ
 • prezentace aktivit v Eko – domečku
 • koordinace projektu “Živá zahrada ČSOP“

Martina Hoňková – učitelka

 • iniciace eko-aktivit v MŠ Horní Datyně
 • ­ vedení dětské části ekotýmu, ekologického kroužku
 • ekologizace provozu MŠ HD
 • prezentace aktivit v Eko – domečku

Dagmar Máchová – školnice

 • ekologické čistící prostředky, ekologizace provozu

Lenka Kičmerová – rodič

 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se ZŠ Datyňská

Kateřina Mozolová – rodič

Hana Božoňová – rodič

 • spolupráce s rodiči

děti z ekologických kroužku (dětský ekotým)

 • organizace Dne Země
 • plnění ekologických úkolů  vyplývající z analýzy
 • fotodokumentace