Mateřská škola Vratimov získala titul Živá zahrada

Mateřská škola je od roku 2015 zapojena v soutěži Živá zahrada, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody.  Jelikož v posledních letech nastal významný úbytek řady běžných živočichů a mizí i zvířata, která žila po staletí v blízkosti člověka, např. vrabci, vlaštovky, strnadi, čápi černí, různé druhy motýlů a brouků, proto Český svaz ochránců přírody motivuje veřejnost k úpravám zahrad tak, aby sloužily i k potřebám volně žijících živočichů.

Mnoho živočichů v naší krajině spadá do kategorie ohrožených, silně ohrožených nebo kriticky ohrožených.  I když příčiny tohoto úbytku nejsou zcela známé, je pravděpodobné, že jednou z nejvýznamnějších je změna péče o zahrady. Ty se stále více izolují nepropustnými ploty, mizí z nich ovocné stromy, přibývají nepůvodní druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky a používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Soutěž spočívá v jarním a zimním pozorování a mapování předepsaných druhů či skupin živočichů. V určené dny  měsíce května a prosince jsme příslušné druhy na naší školní zahradě pozorovali a svá pozorování zaznamenali do mapovací karty. Mezi druhy ptáků, které jsme v jarním kole nejčastěji zaznamenávali, jsou pěnice pokřovní a černohlavá, brhlík lesní, rorýs obecný, rehek zahradní, vrabec polní a domácí, sýkora modřinka, sýkora koňadra, hrdlička zahradní, straka obecná. Z řad motýlů to byly babočky paví oko, babočky kopřivové, žluťásek čičorečkový. Z brouků se hojně vyskytuje ruměnice pospolná a střevlík měděný. V zimním kole mapování se na zahradě vyskytují kosi černí, vrabci domácí, polní, sýkory modřinky, koňadry, havrani polní, hrdličky zahradní.  Důležité bylo, aby naše zahrada v pětiletém období dosáhla za některé 3 roky součet alespoň 50 bodů.  Podařilo se a po jarním mapování, kdy nám bylo připsáno 12 bodů, jsme dosáhli bodového hodnocení 51.30 bodů. Získali jsme titul Živá zahrada – dřevěnou tabulku, kterou umístíme v prostorách naší školní zahrady.  

To, že se na naší školní zahradě vyskytuje spousta živočichů, není náhoda, ale je to tím, že na ní máme instalovány ptačí budky, čmelín, hmyzí hotel, ještěrkovník, ježkovník. Vodní plocha jezírka přispívá k výskytu vážek a vodního hmyzu. Důležitá je péče dětí, a to jak v letních měsících, kdy doplňují vodu do pítek pro ptáky a motýly, tak i v zimních měsících, kdy přikrmují ptáky na krmítku. Zahrada se také může pyšnit velkým množstvím vzrostlých stromů, kvetoucích keřů a bylinek, které děti pěstují na svých záhoncích. Péče o prostředí naší školní zahrady je také součástí Mezinárodního programu Ekoškola, který koordinuje vzdělávací centrum Tereza, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni.   Získaného ocenění si velmi vážíme a budeme se i nadále snažit, aby naše zahrada byla místem, kde budeme moci pozorovat co největší množství živočichů.   

                                                                   Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov