Organizační zajištění provozu – 2. 9. 2019

Dne 2. 9.2019 bude zajištěn provoz ve všech třídách již od 6,00 – 16,30 hod. Od 3. 9.2019 bude zajištěn provoz od 6,00 – 7,00 hod. v budově I. ve třídě 

“U pampelišky“, v budově II. ve třídě “U zvonečku“. Od 7,00 hod. bude provoz stabilně ve všech třídách. Bližší informace u učitelek v jednotlivých třídách. Zároveň žádáme rodiče, aby před nástupem dítěte do MŠ uhradili stravu ve školní jídelně. Přejeme všem dětem i jejich rodičům spokojený školní rok.