Skutečně zdravá škola 2018/2019

Vize programu

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

 Skutečně zdravá školka 2018/2019 – odbouráváme cukry

Mateřská škola Vratimov, která je držitelem bronzového certifikátu Skutečně zdravá škola, se snaží i v tomto školním roce posunout výše kvalitu stravování dětí a vytvářet tak správné stravovací návyky již od jejich útlého věku. Aktuálně jsme se proto zaměřili na postupné snižování spotřeby cukru. Z tohoto důvodu jsme požádali rodiče o spolupráci, a to konkrétně v přípravě oslav svátků a narozenin dětí v MŠ. Tyto oslavy chceme vést ve zdravějším stylu formou ozdobných, ovocných mís, či sušeného ovoce.

Žádná změna však nejde uskutečnit bez aktivního zapojení zúčastněných, v tomto případě i zaměstnanců MŠ. Velký dík patří paním kuchařkám ze školní jídelny, které se podílí na přípravě zeleninových talířů v rámci dopoledních svačinek. Mísy upravují do líbivých tvarů různých zvířátek a obličejů, aby se staly pro děti lákavé a stravování se tak stalo požitkem nejen pro ústa, ale také pro oči.

Rovněž příprava mikulášských a vánočních balíčků proběhla letos v jiném duchu. Místo klasických „dobrot“ jako jsou bonbóny, čokolády a vánočních kolekce, si děti mohly pochutnat na nadílce plné cizokrajného ovoce, smoothy tyčinek, ovocném pyré , vitaminátoru  i na marlence sneku, která neobsahuje konzervanty a je slazená medem.

Největší dík však patří rodičům, kteří nám aktivně pomáhají realizovat změny ve stravování. I v dnešní uspěchané době si najdou čas na přípravu ovocných špízů, ovocných mís či jinak nazdobených talířů. Však posuďte sami. Kdo by z Vás nechtěl ochutnat…..

Školní jídelna a program Skutečně zdravá škola

K příležitosti rozloučení se s předškoláky, jenž proběhlo 29. 6. 2019 v MŠ Vratimov, připravil kolektiv kuchyně malé pohoštění pro rodinné příslušníky dětí ve formě několika pomazánek a „zdravého“ nápoje. Rodiče měli možnost ochutnat pomazánku špenátovou, zeleninovou a tuňákovou. Zejména na špenátovou pomazánku jsme zaznamenali velice kladné ohlasy. Chutnala jak tatínkům, tak maminkám. Rovněž děti, pro které byl slavnostní program určen, se přišli posilnit malou svačinkou. Mošty ze stoprocentních koncentrátů pak byly příjemným osvěžením celé zdařilé akce. I když nám tentokrát nepřálo počasí a slavnostní rozloučení s předškoláky se muselo konat ve třídě, byla to velmi zdařilá akce.

Návštěva farmy – Jarošův statek ve Studénce

Od koordinátorů programu Skutečně zdravé školy jsme tento rok dostali tip na školní výlet, a to na Jarošův statek ve Studénce, který je zároveň centrem ekologické výchovy. Výletu (exkurze) se zúčastnily děti ze třídy U Sedmikrásky I. a Sedmikrásky II. Celý půldenní výlet začal prohlídkou stájí, kde se děti dozvěděly, jak koníci bydlí, co jedí, jak lidé o ně pečují a proč ve stáji hnízdí vlaštovky. Obrovský úspěch měla rovněž ukázka chovu králíků a morčat, které si děti mohly nakrmit, pohladit a dokonce je navštívit v jejich velkých kotcích. Po prohlídce stájí šly děti vytvářet v rámci kreativní dílničky obrázek zvířátka z pilin, při jehož zhotovování rozvíjely nejen svou fantazii, ale také zručnost. Dalším bodem programu byla návštěva výběhu koziček a oveček, které děti měly možnost pohladit a nakrmit. Nejvíce je však zaujala vlastní péče o poníky, kterým měly za úkol uklidit stáj (vykydat hnůj) a vyhřebelcovat srst. Zázemí na občerstvení bylo rovněž velmi příjemné, ve stínu pod stromy si děti snědly své svačinky, a jak jim na čerstvém vzduchu chutnalo…….V dalším bloku následovala prohlídka celého areálů s výběhy koníků, poníků, oslů a poutavým vyprávěním o samotných zvířátkách. Na závěr se pak všechny děti za odměnu svezly na ponících. Jarošův statek nás pedagogy i děti velmi okouzlil, stejně jako laskavý přístup zaměstnanců k dětem i zvířatům. Jarošův statek je určitě jeden z dobrých tipu na rodinný výlet s dětmi.