Spolupráce se ZŠ Datyňská

Ježečci a Datlíci a jejich společné ekologické aktivity

MŠ ve Vratimově ve školním roce 2019/2020 pokračuje ve svých ekologických aktivitách. Je zapojena v Mezinárodním programu Ekoškola , který koordinuje vzdělávací centrum Tereza.  Tématem, kterým se  malí ekologové  ve svých činnostech  zabývají  je tento školní rok „Voda“ a „Prostředí“.

Datlíci dostali pozvání od svých kamarádů Ježečků k návštěvě ZŠ Datyňská. Měli pro nás pod vedením Mgr. Lenky Kičmerové připravené pokusy z kufříku Ecolabbox – školní Kit 7219 – (Malá přenosná laboratoř). Děti byly rozděleny  do několika skupin, kde zkoušely filtraci pomocí filtračního papíru.  Zkoumaly, která ze tří přefiltrovaných kapalin bude nejčistší. Na výběr měli ze tří látek: síran měďnatý neboli skalice modrá, kterou děti poznaly, že se přidává do bazénu a má modrou barvu. Druhou zkoumanou látkou bylo živočišné černé uhlí a poslední chemikálii byl manganistan draselný neboli také hypermangan, který je fialově zbarvený. Za pomoci dospělých děti nalévaly rozmíchané chemické látky s vodou a trpělivě čekaly, kterou ze zředěných látek nejvíce zadrží filtrační papír. K překvapení většiny dětí nejčistší přefiltrovaná voda byla z černého uhlí. Z tohoto důvodu se černé uhlí používá i k čištění odpadních vod v kanalizaci, o čem nás poučila Mgr. Lenka Kičmerová.

Než se děti společně rozloučily, mohly si prohlédnout pomocí lupy různý hmyz zalisovaný do pryskyřice a pod mikroskopem si zkoumaly části včely (žihadlo, křídlo a kusadla). Na rozloučenou Datlíci předali svým kamarádům Ježečkům papír namalovaný zvláštní metodou pomoci holící pěny, z kterého si mohou vystřihnout kapičku vody. A od paní učitelky všechny děti dostaly zdravou odměnu v podobě sušeného ovoce.

Děkujeme za hezky strávené a poučné odpoledne.

 Martina Slavíková, MŠ Vratimov

  Bc. Lenka Baštinská, rodič