Informace o školném na rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 420 Kč.   Platbu školného není možné provádět inkasem.

 

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO

  • Trvalým příkazem :

 od 1.9. 2021 do 30.6. 2022  (v době letních prázdnin se pak částka školného poměrně sníží v závislosti na omezení provozu mateřské školy)

Účet školného mateřské školy: 7034-1684262339/0800

Variabilní symbol: přidělen školou ( pro nově přijaté děti bude rozdán na schůzce s rodiči, případně od 30.8.2021 sdělí účetní MŠ)

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci / žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za ten daný příslušný měsíc.

 

  • Jednorázovou platbou :

Účet školného mateřské školy: 7034-1684262339/0800

Variabilní symbol: přidělen školou (pro nově přijaté děti bude rozdán na schůzce s rodiči, případně od 30.8.2021 sdělí účetní MŠ)

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci/ žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za ten daný příslušný měsíc.

Pozor !!  každý měsíc musíte myslet na zadání jednorázové platby a uvést v poznámce jméno a příjmení dítěte!

  • Platby v hotovosti  – ve výjimečných případech lze uskutečnit po domluvě s ředitelkou nebo ekonomkou MŠ.