Organizace 1. 9. 2022

 1. 9. jsou obě třídy otevřeny od 6:00 do 16:30 hod.

Od 2. 9. voďte děti od 6:00 do 7:00 h. do třídy Hvězdičky. Odpoledne od 15:30 do 16:30 jsou třídy opět spojeny, vyzvedávejte děti ve třídě Hvězdičky.