Projekty

Projekty 2020/2021

Mámo, táto, pojď si hrát                                                   

Cílem tohoto projektu je prohlubování vztahů mezi školou a rodinou.

Prostřednictvím různorodých činností a aktivit v průběhu školního roku, chceme rozvíjet u dětí vztahové dovednosti a zároveň budovat partnerský vztah mezi školou a rodinou. Při společných setkáních s rodinnými příslušníky chceme vytvářet nezapomenutelné a vzácné prožitky, vedoucí k prohloubení rodinných vazeb.

  • Aktivity:

Tvořivé dílny (jarní a podzimní tvoření rodičů s dětmi)

Zábavná odpoledne (Zahradní slavnost, Den rodiny)

Informační schůzky s rodiči, (informace na webových stránkách)

Adaptační programy (nově příchozí děti)

Komunitní aktivity „Bludičky“ (spolupráce s DDM)

Společné akce s rodiči a dětí z ekologických kroužků

Výstavy výtvarných prací dětí (Na plotě, Příroda očima dětí)

Společné sběrové akce s dětmi (sběr lesních plodů, papíru, oleje)

Besídky (vánoční / mikulášské..)

Rozloučení s předškoláky

Společná péče o drobné živočichy (zajištění potravy, péče v době prázdnin)

  • Nepravidelné aktivity:

Přednáška pro rodiče

Akademie

V letošním školním roce máme připraveny nové aktivity:

CESTOVATELSKÝ DENÍČEK –  víkendový pobyt „maskotů“ třídy v rodinách dětí. Rodiče se aktivně zapojují prostřednictvím zápisů, fotografií a obrázků do deníčku jednotlivých tříd ze společných aktivit a rodinných výletů s dětmi.

KNIHOVNIČKA -rodičům budou na požádání zapůjčeny odborné publikace a knihy, vztahující se k výchově dětí. Níže je ke stažení seznam knih.

 

Realizace projektu „Šablony“ – školní rok 2018/2019 , 2019/2020

Projekt personální podpora v MŠ Vratimov je spolufinancován Evropskou unií, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0.0/18_063/0011060.Celková výše podpory: 891.061,-Kč.