Informace k organizaci provozu MŠ v měsíci červenci

Z důvodu rekonstrukce podlahy ve školní jídelně od 19.7. bude do MŠ Vratimov dovážena strava ze ZŠ v Ostravě. Základní škola nevaří diety. Rodiče dětí, které mají dietní stravování, si musí zajistit stravu svépomoci a donést dietní stravu pro své dítě v označených krabičkách.

Od 19.7. – 30.7.2021 stravu nelze odhlásit. Pokud dítě nenastoupí do MŠ (např. z důvodu nemoci či rodinných záležitostí) neodebranou stravu si mohou rodiče vyzvednout ve třídě po domluvě s učitelkou v době obědu. Cena za stravu na jeden den (přesnídávka, oběd, svačina) činí 34 Kč.

Děti, které jsou přihlášeny na měsíc červenec do MŠ, musí uhradit školné za tento měsíc, i kdyby v červenci do MŠ nenastoupily.