Organizační zajištění provozu – 1. 9. 2021

Dne 1. 9.2021 bude zajištěn provoz ve všech třídách od 6,00 – 16,30 hod. Od 2. 9.2021 bude zajištěn provoz od 6,00 – 7,00 hod. v budově I. ve třídě “U pampelišky“, v budově II. ve třídě “U zvonečku“. Od 7,00 hod. bude provoz stabilně ve všech třídách. Bližší informace u učitelek v jednotlivých třídách. Zároveň žádáme rodiče, aby před nástupem dítěte (před 1.9.2021) do MŠ uhradili stravu ve školní jídelně. Přejeme všem dětem i jejich rodičům spokojený školní rok.