Začátek školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2022 . 

Provoz 1.9. bude ve všech třídách od 6.00 – 16.30 hod.

Od 2.9. bude ve třídách běžný provoz (I.budova 6.00-7.00 ve třídě U zvonečku, II.budova 6.00 – 7.00 třída U pampelišky)

SEZNAMY DĚTÍ JSOU VYVĚŠENY NA DVEŘÍCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Zároveň žádáme rodiče, aby před nástupem dítěte (před 1.9.2022) do MŠ uhradili stravu ve školní jídelně. Přejeme všem dětem i jejich rodičům spokojený školní rok.