Zápis dětí do Mateřské školy ve Vratimově pro školní rok 2023/2024 – 3.5.2023

Zápis do MŠ ve Vratimově a do MŠ v Horních Datyních proběhne

dne 3. 5. 2023 od 8.00 hod. – 16.00 hod.

v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25,  vchod  „U slunečnice“.

 

Rodiče, vezměte s sebou:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte
  • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů
  • vyplněný evidenční list (přihláška ke stravování)
  • lékařskou zprávu (formulář)

u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření dítěte do péče

Zápis je určen i pro děti z Ukrajiny, které v současné době mají pobyt ve Vratimově.

Formuláře naleznete od 20.4.2023 na stránkách www.msvratimov.cz sekce “Úřední deska“.

K zápisu do MŠ se, prosím, dostavte společně s Vaším dítětem.

Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. (Platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. 9.2023 – do 31.8.2024 věku 6 let).

Děti, které navštěvují ve školním roce 2022/2023 Mateřskou školu ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, budou automaticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělávání v našem zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termínu zápisu do MŠ o alternativní plnění povinného předškolního vzdělávání.

Pro zákonné zástupce dětí, které doposud nenavštěvovaly MŠ ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, bude povinnost přijít k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve výše uvedeném termínu.

 

                                                                                              Lenka Siváková

                                                                                               ředitelka MŠ Vratimov