Změna v systému přihlašování a odhlašování stravy

Z důvodu potřeby zajistit plynulý chod kuchyně od 1. 2. 2022 dochází ke změnám v systému přihlašování a odhlašování stravy  viz. Dodatek  vnitřního řádu ŠJ.