ÚPRAVY CEN STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

ÚPRAVY CEN STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

 

DĚTI MŠ             přesnídávky                  obědy                      svačinky

                              + pitný režim                                               + pitný režim

3-6 let                              11,-                            23,-                             12,-

7 let                                 11,-                            27,-                             12,-

 

DĚTI ZŠ                                                      obědy

1.stupeň  7-10 let                                             27,-

2.stupeň  11-14 let                                           33,-

3.stupeň  15 a více                                           41,-

 

Doplatek za neodhlášenou stravu dítěte, žáka činí 62 Kč/porce.

 

CIZÍ STRÁVNÍCI                                      obědy

                                                                        106,-

 

Věk strávníka a skupina strávníka

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

 

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

Strávníci do 6 let

  1. Strávníci 6 – 10 let
  2. Strávníci 11 – 14 let
  3. Strávníci 15 a více let

 

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

Období školního roku

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

 

 

Ve Vratimově, dne: 28. 11. 2022                                          

                                                                                     Lucie Pokludová

                                                                                     vedoucí školní jídelny