Jídelna

Dokumenty

Přihláška ke stravování

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro strávníky - odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu

 

 • Souhlas (v plném rozsahu nebo jeho část) je možno kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas může být odvolán zejména písemným prohlášením adresovaným na adresu správce MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25, datovou zprávou do datové schránky správce st24vya a pokud byla uvedena e-mailova adresa pro komunikaci se školou, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce skolka@msvratimov.cz.

V záležitostech ochrany osobních údajů se mohu obrátit na správce (školu) rovněž telefonicky na telefonním čísle +420 596 732 498.

 • Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro ZZ ani pro nezletilého nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je souhlas.
 • Od správce je možno požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Stížnost je možno podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje, s jejichž zpracováním je vysloven souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obracet prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese vratimov@viavis.cz.

Vnitřní řády školní jídelny

 • Vnitřní řád školní jídelny -MŠ

  241 KB PDF
  Stáhnout soubor
 • Vnitřní řád školní jídelny, školní jídelny s výdejnou

  250 KB PDF
  Stáhnout soubor