Jídelna

Dokumenty

Přihláška ke stravování

Souhlas se zpracováním údajů pro strávníky

 • Souhlas se zpracováním údajů pro strávníky ke stažení

  73 KB PDF
  Stáhnout soubor

Ceny stravného od 1.9. 2020

DĚTI MŠ přesnídávky + pitný režim obědy svačinky + pitný režim
3 – 6 let 11,-  20,- 12,-
7 let 11,- 24,- 12,-

 

DĚTI ZŠ obědy
1. stupeň  7 – 10 let 24,-
2. stupeň 11 – 14 let 30,-
3. stupeň 15 a více 37,-

 

CIZÍ STRÁVNÍCI obědy
  97,-

 

VĚK STRÁVNÍKA A SKUPINA STRÁVNÍKA

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

 1. Strávníci do 6 let
 2. Strávníci 6 – 10 let
 3. Strávníci 11 – 14 let
 4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Ve Vratimově, dne: 27. 7. 2020                                            ______________________

                                                                                                   Lucie Pokludová

                                                                                                 vedoucí školní jídelny       

Účtování cen stravy při absenci dítěte

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 Odhlašování stravy a ceny stravy v případě neodhlášené stravy v době absence ve školském zařízení

 

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání § 119 Zařízení školního stravování – zajišťuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, …

 Podle vyhlášky 107/2005 Sb. § 4 odstavec 9 První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá:

Pokud bude dítě odhlášeno ze stravy do 13:30 hod. předchozího dne (způsob odhlašování stravy níže), ve výjimečných případech téhož dne ráno 6:00 ‑ 7:00 hod (pouze telefonicky na čísle 596 678 831 nebo e-mailu stravovani@msvratimov.cz doručeným do 7:00 hod), nebude pro něj oběd uvařen a nebude ani účtován k úhradě. Dojde – li k odhlášení dítěte po 13:30 hod., či následující den ráno po 7:00 hod (v případě nemoci nebo jiný důvod), bude oběd uvařen a bude možné si jej vyzvednout za dotovanou cenu na obvyklé školní jídelně v době vyhrazené pro veřejné strávníky (uvedeno na vývěskách v jednotlivých školních jídelnách) do vlastních, čistých jídlonosičů.

Toto však platí pouze první den absence dítěte. Další dny nepřítomnosti je nutné dítě ze stravy odhlásit. Při neodhlášené stravě v době absence nebo v době třídních výletů a akcí mimo školní zařízení bude oběd účtován za plnou cenu bez ohledu na to, zda si stravu strávník odebral. Znamená to, že k stávajícím cenám obědu jsou přičteny režijní a mzdové náklady ve výši 57,- Kč/porce/den. Nevyzvednuté či neodhlášené porce se dávají dětem na přídavek.

Cena stravného
DĚTI MŠ přesnídávky obědy svačinky cena stravy za den bez dotace
3 – 6 let 11,- 20,- + 57,- 12,- 100,-
7 let 11,- 24,- + 57,- 12,- 104,-

 

DĚTI ZŠ obědy cena oběda bez dotace
1. stupeň  7 – 10 let 24,- + 57,- 81,-
2. stupeň 11 – 14 let 30,- + 57,- 87,-
3. stupeň 15 a více 37,- + 57,- 94,-

 

Způsoby provádění přihlašování, odhlašování obědů:

 • samoobslužně prostřednictvím terminálů umístěných ve školní jídelně;
 • na e-mailu stravovani@msvratimov.cz;
 • osobně na pokladně v provozní době pokladny;
 • Objednání jídla prostřednictvím internetu na strava.cz. Tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka (musí být se školní jídelnou na pokladně sjednán identifikátor a heslo. Získáte ho také můžete prostřednictvím e-mailu na internetové adrese: stravovani@msvratimov.cz;
 • telefonicky 6:00 – 7:00 hod na čísle: 596 768 831.

 

Mateřská školka (dále jen MŠ) např.

Terezka o víkendu onemocněla a v pondělí nenastoupí do MŠ, jde k lékaři. Maminka ji odhlásí v MŠ na 5 dní z docházky, ale neodhlásí stravování. I když stravu neodebírá, je uvařena a děti z MŠ stravu dostanou na přídavek. Z docházky na konci měsíce zjistí vedoucí školní jídelny, že týden nebyla v MŠ, a tedy na dotaci od státu nemá po tu dobu nárok. Musí tedy postupovat následovně:

V pondělí má nárok na dotovanou stravu dle vyhlášky 107/2005 Sb. Tedy 1. den absence

Na ostatní dny dle zákona č 561/2004 Sb. nikoli.

Tedy 4 dny * 57,- Kč (celodenní strava MŠ 100 Kč – při přihlášení stravy již zaplacená finanční norma na suroviny 43)

Mamince Terezky je doúčtována strava ve výši 228,- Kč za 4 dny neodhlášené stravy.

 

 

Základní škola např.

Dominik jede s maminkou na 14 dní individuální léčebný pobyt. Musí si stravu ve školní jídelně odhlásit. Z docházky na konci měsíce zjistí vedoucí školní jídelny, že byl 14 dní v ozdravovně a neodhlásil si stravu. Musí tedy postupovat následovně:

Jelikož se jedná o plánovaný pobyt v léčebně (nikoli o náhlé onemocnění) nemá podle vyhlášky 107/2005 Sb. nárok na dotovanou stavu ani 1. den absence.

Za všech 10 pracovních (školních) dní musí uhradit dotaci na stravu 10 dní * 57,- Kč.

Rodičům Dominika je doúčtována strava ve výši 570,- Kč.

Vnitřní řád školní jídelny