Dokumenty

Ceny stravného od 1.9. 2020

DĚTI MŠ přesnídávky + pitný režim obědy svačinky + pitný režim
3 – 6 let 11,-  20,- 12,-
7 let 11,- 24,- 12,-

 

DĚTI ZŠ obědy
1. stupeň  7 – 10 let 24,-
2. stupeň 11 – 14 let 30,-
3. stupeň 15 a více 37,-

 

CIZÍ STRÁVNÍCI obědy
  97,-

 

VĚK STRÁVNÍKA A SKUPINA STRÁVNÍKA

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 6 – 10 let
  3. Strávníci 11 – 14 let
  4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Ve Vratimově, dne: 27. 7. 2020                                            ______________________

                                                                                                   Lucie Pokludová

                                                                                                 vedoucí školní jídelny       

test