Organizační zajištění provozu – 1. 9. 2020

Dne 1. 9. 2020 bude zajištěn provoz v obou třídách již od 6,00 – 16,30 hod. Od 2. 9.2020 bude zajištěn provoz od 6,00 – 7,00 hod. ve třídě „Hvězdičky“. Od 7,00 hod. bude provoz stabilně v obou třídách. Odpoledne od 15:30 do 16:30 vyzvedávejte děti ze třídy „Sluníčka“ opět ve třídě „Hvězdičky“. Bližší informace u učitelek v jednotlivých třídách. Zároveň žádáme rodiče, aby před nástupem dítěte do MŠ uhradili stravu ve školní jídelně. Přejeme všem dětem i jejich rodičům spokojený školní rok.