Zájmové činnosti (nespící aktivity)

EKOLOGICKÉ ČINNOSTI

vede: Bc. Ivana Slívová

středa 13.00 – 14.00 hod

Ekologické činnosti pro děti ve škol. roce 2020-2021 vychází ze školního plánu ekologické výchovy, jehož tématem je „Příroda kolem nás“ a motto: „Příroda nepotřebuje člověka, ale člověk přírodu ano.“

V tomto duchu se budu snažit dětem přiblížit, že všechno pochází z přírody, ze země, z půdy, která nás živí, proto musíme přírodu chránit pro sebe i další generace.

 • Budeme zkoumat půdu, dlouhodobým pokusem zjistíme, co lze kompostovat.
 • Budeme se seznamovat s rostlinami na zahradě MŠ, zkoumat nejbližší okolí – biotop louky, lesa, u potoka.
 • Budeme sušit byliny na čaj, zkoušet co v přírodě barví, sbírat přírodniny.
 • Budeme pomáhat s podzimním úklidem zahrady, v zimě s přikrmováním ptáků, na jaře nás čekají pokusy s klíčením semen, množení pokojových rostlin, hnojení rostlin „žížalím čajem“ z Vermikopostéru.
 • Celoročně budeme sledovat a starat se o pakobylky indické a kalifornské žížaly.                                                                                                        
VÝTVARNĚ-KERAMICKÉ ČINNOSTI

vede: V.Révayová 

čtvrtek 13.00 – 14.00 hod

Při výtvarně-keramických činnostech se děti seznamují s prací a zpracováním keramické hlíny, dále s netradičními výtvarnými pomůckami a technikami. Díky těmto činnostem rozvíjí jemnou motoriku, tvořivé schopnosti a fantazii. Děti jsou vedeny k soustředěnosti, schopnosti dokončit činnost a udržet pozornost.

Některé výrobky si děti odnáší domů, jiné jsou využívány k výzdobě prostorů MŠ a ke každoroční výstavě v Městské knihovně Vratimov.

ANGLIČTINA

vede: Bc. Šárka Kohut

pondělí 13.00 – 14.00 hod

Mluvit, tvořit, hrát si, bavit se a hýbat se je základ pro hravé, zábavné činnosti v anglickém jazyce. 

Tyto činnosti jsou nabízeny předškolákům, kteří chtějí být seznámeni se zpěvným cizím jazykem prostřednictvím krátkých říkadel, básní, písniček, pohybových her a jednoduchých, ale důležitých anglických frází, a to vše za jemného přístupu anglicky mluvícího pedagoga.

Na začátku se děti naučí základní slovíčka a dále v průběhu školního roku je budou rozšiřovat o další složitější slova, a to v pečlivě vybraných deseti tématech. Mezi témata například patří – rodina, jídlo, svátky, zvířata, oblečení, čísla, barvy, dům atd. 

HRA NA FLÉTNU

vede: Bc. Martina Hoňková

úterý 13.00 – 14.00 hod

 • Děti se přirozeně a nenásilně seznámí s hrou na flétnu, se základy hudební nauky, budou vedeny ke správnému bráničnímu dýchání.
 • Bude se rozvíjet jejich přirozená muzikálnost, smysl pro rytmus a intonaci.
 • Současně se u dětí bude rozvíjet správné držení těla, jemná motorika a komunikační a řečové dovednosti.
 • V průběhu školního roku se naučí se zahrát na flétnu první rytmizovaná říkadla a první písničky.
 • Každá hodina bude obsahovat dechová a rytmická cvičení, zpěv písní, hru na flétnu a na nástroje Orffova instrumentáře.
 • Budou zařazována prstová a motorická cvičení směřující k ovládnutí nástroje.