Školné srpen 2023

Stanovení výše školného za měsíc srpen 2023 (1.8.-4.8.2023)

Výše školného pro přihlášené děti k docházce na 1.týden v měsíci srpnu 2023 bude 88,- Kč.

Krácení školného v měsíci srpnu bylo provedeno v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění.