Stanovení výše školného po dobu uzavření MŠ

Krácení školného po dobu uzavření MŠ bylo provedeno v souladu s §6 vyhlášky 423/2020 Sb., ze dne 16.října 2020, o předškolním vzdělávání.

Výše školného je v měsících únor až duben stanovena takto:

Únor 2021

uzavřena od 15.2.2021 do 19.2.2021 – školné kráceno celkem o 105,-Kč za uvedené pracovní dny

MŠ v nouzovém provozu od 22.2.2021 do 26.2.2021 – školné za tento týden pouze pro děti chodící do MŠ v uvedeném týdnu. Ostatním kráceno (viz níže)

Výše školného:

školné ve výši 315,- Kč/únor – platí pro děti, které byly přihlášeny k docházce nebo docházely do MŠ i v nouzovém provozu MŠ (výše po odečtení krácené částky za dobu uzavření MŠ)

školné ve výši 210,- Kč/únor  – platí pro děti, které nebyly přihlášeny k docházce a nedocházely v nouzovém provozu MŠ  (školné kráceno o dalších 105,-Kč za uvedené pracovní dny)

školné ve výši 0,- Kč/březen – MŠ uzavřena celý měsíc

Duben 2021 – předpoklad, že školka bude uzavřena celý měsíc (pokud nedojde ke změně vládních krizových opatření) – výše školného 0,- Kč/měsíc (kromě dětí rodičů vybraných skupin, které dochází do MŠ)

 

  • Děti s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, které pravděpodobně nastoupí do MŠ od 12.4.2021 školné nehradí.
  • Školné v dalších měsících se bude odvíjet dle aktuálních změn vládních krizových opatření.
  • V případě otevření MŠ pro všechny děti bez výjimky bude výše školného beze změny (420,- Kč/měsíc)
  • Stanovené školné v běžném provozu platí pro všechny děti, které povinnosti platit školné podléhají. Školné se platí i v případě, že dítě z rozhodnutí rodiče nebo zákonného zástupce do školky nenastoupí.