Třídní schůzka pro rodiče – třída Hvězdičky – 7. 9. 2021

Dne 7. 9. v 15:15 h. se koná ve třídě Sluníčka třídní schůzka pro rodiče dětí ze třídy Hvězdičky. Dostavte se prosím bez dětí.