Třídní schůzka pro rodiče – třída Sluníčka 14. 9. 2021

Dne 14. 9. v 15:15 h. se koná ve třídě Sluníčka třídní schůzka pro rodiče dětí z této třídy. Dostavte se prosím bez dětí.