Naše úspěchy

Úspěchy 2023/2024

Numeráčci 2024

Také v letošním školním roce se předškolní děti naší MŠ zúčastnily soutěže Numeráčci, jejímž cílem je nominovat děti s vyšším potencionálem v intelektové oblasti. Děti plnily prostřednictvím pracovních listů matematicko – logické úkoly. V lednu 2024 proběhlo 1. kolo letošního ročníku, kterého se zúčastnilo 793 dětí z 30 mateřských škol. Ti úspěšní postoupili do 2. a následně 3. kola. Úspěšnými řešiteli 3. kola se z naší MŠ staly Anežka Bilíková a Karolína Jánošová. Gratulujeme.