Den dětí – 31.5.2022

Dne 31.5.2022 proběhne od 15,00 hod. na zahradě MŠ “Den dětí“ pro děti a rodinné příslušníky. Děti budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích.

V závěru akce bude možnost opéct si donesený párek na ohništi. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí.