Zájmové činnosti (nespící aktivity)

 

EKOLOGICKÉ ČINNOSTI

BUDOVA I. – vede:
Martina Slavíková
Bc.Simona Gajdová
čtvrtek 13.00-14.00 hod (lichý/sudý)

 

BUDOVA II. – vede:
Kateřina Božoňová
Bc. Hana Božoňová
čtvrtek 13.00-14-.00 (sudý)
čtvrtek 13.00-14.00 (lichý)

Prvořadým úkolem ekologických činností je seznamovat děti s místem a prostředím, ve kterém vyrůstají a žijí, usilujeme o to, aby si děti k tomuto prostředí vytvářely pozitivní vztah a zároveň si vytvářely základy ekologického myšlení a chování. Snažíme se u dětí potlačovat lhostejnost, podporujeme a rozvíjíme nápady, náměty a diskuse nad problémy.

Děti mají příležitost provádět badatelské činnosti, experimenty, pokusy, kladou otázky, hledají správné odpovědi a díky tomu si rozvíjejí kognitivní schopnosti.                                                                                        Ekologické činnosti v naší mateřské škole jsou propojeny s programy Ekoškola a Skutečně zdravá škola, ve kterých se již několik let úspěšně angažujeme. Prostřednictvím programu Ekoškola se snažíme společně s dětmi, učiteli a rodiči snižovat ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. V rámci programu Skutečně zdravá škola se podílíme na zásadních změnách v oblasti kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání o něm.

Pro své ekologické aktivity děti využívají rozlehlou přírodní zahradu se vzdělávacími plochami, s altánem, který slouží jako přírodní učebna, pěstebními záhony, vodní tůňkou, vodními korýtky, hmyzí a květnatou loukou s hmyzím hotelem, výstavkou nerostů a hornin.

Děti vedeme k samostatnosti, učíme je rozhodovat, kriticky myslet a vytvářet základy ekologického myšlení aby si uvědomovaly, že svým jednáním mohou ovlivnit životní prostředí sobě i dalším generacím.   

 

AEROBIK

vede:

Bc.Hana Volná
pondělí 13.00-14.00 (sudý/lichý)

Aerobik je zaměřen na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti, příznivě ovlivňuje funkci pohybového ústrojí a také pozitivně působí na nervovou soustavu. Rozvíjí hrubou motoriku a celkovou koordinaci pohybů.

Děti si osvojí základní kroky aerobiku z kategorie low impact – cviky při kterých zůstává vždy jedna noha v kontaktu se zemí – postupně si jednotlivé kroky zafixují  pro lepší nácvik sestavy. Také se seznámí s několika cviky a pozicemi z oblasti jógy.

Každá lekce je rozdělena do několika částí:

– zahřátí a protažení svalů (strečink)

– blok aerobního cvičení – učení jednotlivých kroků

– pohybová hra

– protažení jednotlivých svalů pomocí jógových kartiček

– zklidnění – relaxace spojená s masáží pěnovými míčky ve dvojicích za poslechu meditační hudby

 

Má-li Vaše dítě rádo pohyb, hudbu a tanec, tak je aerobik tou správnou volbou. Celoroční snažení dětí vždy vrcholí vystoupením na konci školního roku v rámci rozloučení s předškoláky.

VÝTVARNĚ – KERAMICKÉ ČINNOSTI

 

BUDOVA I. – vede:
Ivana Durčáková
úterý 13.00-14.00 (lichý týden)

Bc. Naďa Franková
úterý 13.00-14.00 (sudý týden)

BUDOVA II.vede:
Pavla Čelinská
Pondělí –  13.00–14.00 (lichý týden)

Kamila Žváčková
Čtvrtek- 13.00-14.00 (lichý týden)

Výtvarně – keramické činnosti rozvíjí tvořivé schopnosti, fantazii a jemnou motoriku. Vedeme děti ke kladnému vztahu k výtvarnému umění. Děti jsou činnostmi vedeny k soustředěnosti a schopnosti dokončit činnost.

Děti se pokouší vyrábět jednoduché výrobky z keramické hlíny a glazurovat je, seznámí se s netradičními technikami při práci s ozdobným papírem, slupovacími barvami, fixy, pastely a tuší. Využíváme k tvoření sezónní přírodniny, a tím rozvíjíme vztah dětí k přírodě. 

Výrobky dětí využíváme k výzdobě prostor MŠ a také jsou každoročně vystaveny v Městské knihovně Vratimov v rámci výstavy „Příroda kolem nás“.

HRA NA FLÉTNU

BUDOVA I. – vede:
Sylva Vilčková, Dis.
středa 13.00-14.00 (sudý/lichý t.)

BUDOVA II.vede:
Pavla Čelinská
Úterý –  13.00–14.00 (sudý/lichý t.)

 

Hra na zobcovou flétnu je zaměřená na podpůrnou léčbu respiračních onemocnění a rehabilitaci dýchání, má pozitivní vliv na zdraví dítěte. Pomocí hry na tento hudební nástroj si dítě osvojí správnou techniku dýchání, posiluje svaly bránice. Hraním dochází k pročištění dýchacích cest a zvyšuje se kapacita plic.

Děti se postupně naučí zahrát 5 tónů, osvojí si „Desatero správného flétnisty“, seznámí se se základy hudební nauky. Procvičí si správný rytmus v říkánkách, naučí se lidové písně, které budou doprovázet hrou na tělo, na rytmické nástroje.

Velkou předností zobcové flétny je skutečnost, že hra na tento hudební nástroj je poměrně snadná, záleží samozřejmě na konkrétním dítěti, jeho šikovnosti a schopnostech. Navíc flétnu může vzít všude s sebou (na návštěvu, mezi kamarády…) a pochlubit se tím, co už umí zahrát. 

Každá lekce je rozdělena do několika částí:

 

  • rytmicko-melodická = hra na tělo, na rytmické nástroje
  • dechová cvičení = nádech x výdech
  • prstová cvičení = uvolnění ruky, prstů
  • pohybové hry, hudebně pohybové hry
  • grafický záznam not do notové osnovy, pracovní listy s hudební  naukou