INFORMACE O ŠKOLNÉM

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 510 Kč.  

Platbu školného není možné provádět inkasem.

 

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO

  • Trvalým bankovním příkazem :

 od 1.9. 2022 do 30.6. 2023  (v době letních prázdnin se pak částka školného poměrně sníží v závislosti na omezení provozu mateřské školy)

Účet školného mateřské školy: 7034-1684262339/0800

Variabilní symbol: přidělen školou ( pro nově přijaté děti rozdán na schůzce s rodiči, případně sdělí účetní MŠ)

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci / žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za daný měsíc.

 

  • Jednorázovou bankovní platbou :

Účet školného mateřské školy: 7034-1684262339/0800

Variabilní symbol: přidělen školou (pro nově přijaté děti rozdán na schůzce s rodiči, případně sdělí účetní MŠ)

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci/ žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za daný měsíc.

Pozor !!  každý měsíc musíte myslet na zadání jednorázové platby a uvést v poznámce jméno a příjmení dítěte!

  • Platby v hotovosti  – ve výjimečných případech lze uskutečnit po domluvě s ředitelkou nebo ekonomkou MŠ.
  • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.