Odhlašování dětí

V tomto týdnu byly spuštěny nové webové stránky MŠ Vratimov. Pro odhlášení od této chvíle již není zapotřebí odhlašovat zvlášť docházku v MŠ a zvlášť stravu ve školní jídelně. Stačí tedy pouze jednou NAHLÁSIT ABSENCI na webových stánkách MŠ a strava bude dítěti automaticky odhlášena.