Zákaz parkování před MŠ

V únorových vratimovských novinách vyšel článek od paní ředitelky Mateřské školy Vratimov, kde Lenka Siváková popisuje nebezpečnou dopravní situaci před mateřskou školou. Řidiči zde bezohledně parkují a dochází ke kolizním situacím a hlavně ohrožení chodců a také dětí. Dále ředitelka uvádí „Požádala jsem vedení města o součinnost a umístění dopravní značky Zákaz vjezdu na začátek ulice k MŠ. Následně tuto situaci budeme řešit s Policií ČR.“

Nyní město rychle zareagovalo a v současné době se již osazuje dopravní značení se zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo zaměstnanců MŠ, zásobování a rezidentů“.

Proto velmi žádáme rodiče, aby toto dopravní značení respektovali. Pro parkování je třeba využít okolních ulic, vhodná je ul. U Mat. školy (ta nad školkou, kde pak vede z obou stran chodník ke školce)., nebo stání podél ulice U Stadionu. Upozorňujeme však, že tato ulice bude letos od června do listopadu rozkopaná, jelikož zde síťaři budou měnit plyn, vodovod a kanalizaci a město v příštím roce tuto ulici opraví vč. rozšíření parkovacích stání.

Dále v roce 2023 bude postaveno parkoviště vedle školky na ul. Okružní pro 10 vozidel a také opravené veškeré plochy před MŠ.

Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku