Zvýšení školného od 1.9. 2022

Od 1.9.2022 se zvyšuje školné na částku 510,- Kč / měsíc.

Novou směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání si rodiče mohou přečíst v šatnách tříd.