Projekty

Projekty 2022/2023

Digitalizujeme školu

           REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Mateřská škola Vratimov obdržela částku 156 800,- Kč. Z dotace budou pořízeny notebooky, robotické a programovatelné učební pomůcky a robotické stavebnice.

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT                                                

Cílem tohoto projektu je prohlubování vztahů mezi školou a rodinou.

Prostřednictvím různorodých činností a aktivit v průběhu školního roku, chceme rozvíjet u dětí vztahové dovednosti a zároveň budovat partnerský vztah mezi školou a rodinou. Při společných setkáních s rodinnými příslušníky chceme vytvářet nezapomenutelné a vzácné prožitky, vedoucí k prohloubení rodinných vazeb.

  • Aktivity:

Tvořivé dílny (jarní a podzimní tvoření rodičů s dětmi)

Zábavná odpoledne (Zahradní slavnost, Den rodiny)

Informační schůzky s rodiči, (informace na webových stránkách)

Adaptační programy (nově příchozí děti)

Komunitní aktivity „Bludičky“ (spolupráce s DDM)

Společné akce s rodiči a dětí z ekologických kroužků

Výstavy výtvarných prací dětí (Na plotě, Příroda očima dětí)

Společné sběrové akce s dětmi (sběr lesních plodů, papíru, oleje)

Besídky (vánoční / mikulášské..)

Rozloučení s předškoláky

Společná péče o drobné živočichy (zajištění potravy, péče v době prázdnin)

  • Nepravidelné aktivity:

Přednáška pro rodiče

Akademie

V letošním školním roce máme připraveny nové aktivity:

CESTOVATELSKÝ DENÍČEK –  víkendový pobyt „maskotů“ třídy v rodinách dětí. Rodiče se aktivně zapojují prostřednictvím zápisů, fotografií a obrázků do deníčku jednotlivých tříd ze společných aktivit a rodinných výletů s dětmi.

KNIHOVNIČKA -rodičům budou na požádání zapůjčeny odborné publikace a knihy, vztahující se k výchově dětí. Níže je ke stažení seznam knih.

 

Realizace projektu „Šablony III.“ – školní rok 2022/2023

Projekt „Personální podpora III“ v MŠ Vratimov je spolufinancován Evropskou unií, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019421.Celková výše podpory: 546.930,-Kč.