Projekty

Projekty 2023/2024

Realizace projektu „Šablony IV.“

Realizace projektu „Šablony IV. – školní rok 2023/2024

Projektu “Podpora personálních pozic v MŠ Vratimov“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků škol.   Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001874.Celková výše podpory: 993.448,-Kč.

 

Projekt TIO

Projekt TIO – rozvoje digitální gramotnosti u starších dětí

Cílem projektu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“ přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.

  • TIO a ROBOSVĚT– TIO se představuje, práce s fantazií, vizualizace Robosvěta…
  • TIO a SIGNÁL– TIO nahlédne do historie, práce s pojmem komunikace – dorozumívání se…
  • TIO a MOBIL– TIO se seznámí s výrazy: zábava, závislost, záchrana…, téma přiblížení využívání i zneužívání moderních technologií v každodenním životě, péče o zdraví i etické zásady v digitálním světě…
  • TIO a POČÍTAČ– TIO pozná například úskalí několika životů v PC hrách, zamyslí se nad úctou k druhým lidem, nad tím, co znamená hrát fér, i nad tím, jak může být počítač přínosem pro osoby s handicapem…
  • TIO a SÍTĚ– TIO se dostane do internetových a sociálních sítí, téma bezpečnosti sdělování i přijímání informací, reklamy…
  • TIO a REKLAMA– TIO se zamyslí nad množstvím nakupování a důležitostí kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou starých věcí, nad lákavými prostředky reklamy i nad ekologií v robosvětě…
  • TIO a APLIKACE– TIO zjistí, že digitální technologie mohou být v běžném životě prospěšné, že variabilita možností dnešních aplikací je obrovská, některé i sám využije, seznámí se s pojmy jako piktogramy, QR kód, čárový kód…

Mámo, táto, pojď si hrát 

Cílem tohoto projektu je prohlubování vztahů mezi školou a rodinou. Prostřednictvím různorodých činností a aktivit v průběhu školního roku, chceme rozvíjet u dětí vztahové dovednosti a zároveň budovat partnerský vztah mezi školou a rodinou. Při společných setkáních s rodinnými příslušníky chceme vytvářet nezapomenutelné a vzácné prožitky, vedoucí k prohloubení rodinných vazeb.

  • Aktivity: 

Tvořivé dílny (jarní a podzimní tvoření rodičů s dětmi)

Zábavná odpoledne (Zahradní slavnost, Den rodiny)

Informační schůzky s rodiči, (informace na webových stránkách)

Adaptační programy (nově příchozí děti)

Komunitní aktivity „Bludičky“ (spolupráce s SVČ)

Společné akce s rodiči a dětí z ekologických kroužků

Výstavy výtvarných prací dětí (Na plotě, Příroda očima dětí)

Společné sběrové akce s dětmi (sběr lesních plodů, papíru, oleje)

Besídky (vánoční / mikulášské..)

Rozloučení s předškoláky

Společná péče o drobné živočichy (zajištění potravy, péče v době prázdnin)

  • Nepravidelné aktivity:

Přednáška pro rodiče

Akademie

 

CESTOVATELSKÝ DENÍČEK –  víkendový pobyt „robůtka“  v rodinách dětí. Rodiče se aktivně zapojují prostřednictvím zápisů, fotografií a obrázků do deníčku jednotlivých tříd ze společných aktivit a rodinných výletů s dětmi.

KNIHOVNIČKA -rodičům budou na požádání zapůjčeny odborné publikace a knihy, vztahující se k výchově dětí.