Ekoškola

Ekoškola 2020/2021

Program Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Ekologické aktivity

Oslava Dne Země

V rámci povolených epidemiologických pravidel se oslava konala jen s omezeným počtem dětí v jednotlivých třídách. Děti třídily odpady a vyrobily kolektivní výtvarná díla s přáním Zemi k svátku. 

Zřizujeme nadzemní záhonky

V tomto školním roce jsme vybudovali 2 nadzemní záhonky, pro třídu Hvězdičky a Sluníčka. Děti zasadily semínka ředkviček, hrášku, předpěstované sazenice bylinek a květin. O záhonky nyní pečují a pozorují růst rostlin.