Ekoškola

Ekoškola 2021/2022

Ekokodex

Ekologické aktivity

Ekologický kroužek  „Žabky“ se schází 1 x týdně v počtu 12 dětí. V 1. pololetí jsme se věnovali těmto tématům: v říjnu poznávaly ovoce, zeleninu a stromy, pečovaly o zahradu. Děti vyrobily jablečné křížaly, pexeso z listů stromů. V listopadu poznávaly ptáky, sypaly jim do krmítka. Dále se zabývaly významem stromů, co všechno se z nich vyrábí a prakticky vyzkoušely recyklaci – výrobu ručního papíru ze starých novin. V prosinci využily dary přírody, z borové šišky vyrobily ptáčka, z nasušených bylin vařily mátový čaj. V lednu jsme se zabývali vodou, jejím významem pro člověka a přírodu, seznámily se s koloběhem vody a nejvíce děti nadchly pokusy s vodou.