Ekoškola

Ekoškola 2023/2024

Program Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Ekotým

Ekokodex

Ekologické nástěnky

Analýza, cíl, úkoly

Zkoumání vody

Tématem pro letošní školní rok v Ekoškole je voda a proto se dětí s chutí pustily do jejího zkoumání. Vyzkoušely chuť vody (sladkou, slanou, kyselou – ochucenou citrónem). Shodly se na tom, že pro naše zdraví je nejlepší voda čistá, kterou si připily na zdraví. Pozorovaly otočení obrázku pomocí válcové čočky (sklenice s vodou).  Vyzkoušely, jak si s vodou můžeme hrát. Barvily vodu a míchaly různé odstíny pomocí potravinářských barev, vyráběly „ledové drahokamy“, vodní hudbu pomocí různě naplněných sklenic, na které hrály dřevěnou hůlkou. Vyzkoušely si , které materiály plavou nebo se potápí a nejvíce děti překvapil dlouhodobý pokus s vodou a jedlou sodou, kdy se zájmem pozorovaly vzniklé krystaly.

Kreslíme do výtvarné soutěže pro Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Úkolem bylo vyobrazit vážku jasnoskvrnnou, sýce rousného nebo rostlinu zábělník bahenní, pro které Český svaz ochránců přírody zachraňuje lokalitu Na Skřivánku. Více se dozvíte na: https://skrivanek.mistoproprirodu.cz/   Protože vedeme děti k lásce k přírodě a zvířátka a kytičky děti rády kreslí, výzva nás oslovila. Děti byly motivovány pomocí fotografií uvedených druhů ke kresbě tužkou, poté kresbu kolorovaly barevnou tuší a na závěr konturovaly a dokreslovaly detaily černým fixem. Dalo to hodně práce, ale výsledek stál za to. Nejzdařilejší práce byly zaslány do soutěže nebo vystaveny v Knihovně Vratimov na výstavě Příroda očima dětí.

 

Beseda o vodě s pracovníkem firmy SmVaK

V rámci ekologického týdne v naší MŠ a oslav Dne Země jsme pozvali do školky na besedu o vodě pracovníka SmVaK pana Mgr. Marka Síbrta. Voda je v letošním školním roce naším hlavním tématem v programu Ekoškola a tak hned v úvodu besedy děti z ekologického kroužku návštěvu přivítaly ekokodexem o šetření vodou. Pan Síbrt děti pochválil a začal vyprávět celý příběh „O putování vody“ – odkud k nám přiteče, ze které přehrady máme vodu právě v naší obci, jakým způsobem se vyčistí a jakými zkouškami prochází v laboratoři abychom ji mohli pít. Následovala praktická ukázka s kádinkami, zkumavkami a lakmusovými papírky, které ukázaly, která voda je nejlepší. A pak cesta vody pokračovala a děti se dozvěděly v jakém stavu by měla odtéci z našich domácností a co v žádném případě nevylévat do odpadu, co by mohlo ucpat potrubí nebo přispět ke množení potkanů. Jakým procesem voda prochází v čistírně odpadních vod, než ji můžeme opět vrátit do přírody. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého, na závěr byly odměněny omalovánkami a propagačními materiály pro rodiče od firmy Severomoravské vodovody a kanalizace. Děkujeme.