Ekoškola

Ekoškola 2022/2023

Program Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Návštěva u chovatele suchozemských želv

Každoročně se děti velmi těší na návštěvu u chovatele suchozemských želv, pana Vladimíra Kuchaře. Vždy se od něj dozví spoustu zajímavostí o životě těchto cizokrajných zvířat. Co k životu v našich podmínkách potřebují, čím se živí, jak přezimují, jak dlouho žijí. Nejvíce si užívají to, že mohou želvy vidět zblízka, sáhnout si na jejich tvrdý krunýř, případně vzít do ruky. Při poslední jarní návštěvě měly děti možnost vidět líheň s vajíčky, které vypadají jako kožené pingpongové míčky, no a na podzim byly zvědavé, zda se nějaká malá želvička vylíhla. Dozvěděli jsme se, že právě vylíhnutá želvička má krunýř velikosti pětikoruny. Seznámili jsme se s dvěma druhy a to s želvou středomořskou a želvou žlutohnědou. Děti byly nadšené a zážitek z návštěvy v MŠ nakreslily. Některé obrázky želviček se staly součástí výzdoby naší třídy. Ještě zajímavost na závěr: podle toho, jaká teplota se v líhni udržuje, lze ovlivnit, zda se vylíhne sameček nebo samička, věděli jste to? S dětmi se budeme těšit na jaro a jakmile se dozvíme, že už jsou želvy venku, rádi se na ně půjdeme znovu podívat.

Ekotým

EKOŠKOLA - nástěnky

EKOKODEX

Ekotým Žabky - chovatelé

Již několikátý rok chováme v MŠ pakobylky indické. Děti se nenásilnou formou seznamují s živou přírodou a zároveň naplňují cíl Rámcového vzdělávacího programu: vážit si života, ve všech jeho formách. Učí se pravidelně o živočichy pečovat, krmit ostružinovým listím a rosit vodou. Protože pakobylek existuje tisíc druhů, tak se při vyhledávání informací o nich  dozvíme vždy něco nového. Například, že pakobylky se přizpůsobují prostředí aby je nebylo vidět a tak ty naše vypadají jako stonky ostružin.

Žabky pečují o školní zahradu

Děti z Ekotýmu se zapojily do zkrášlování školní zahrady. Za přispění souseda pana Tomise, který daroval MŠ kamínky, děti tyto naložily a přivezly na kolečkách aby pokryly záhon s okrasnými trávami. Na výukovém záhonku pečují o bylinky, květiny a zasadily dýni Hokaido aby sledovaly její růst.

Nakládání s bioodpadem v MŠ

Děti se seznamují s ekologickým způsobem nakládání s odpady, jedním z nich je bioodpad. Při práci na školní zahradě využíváme kompostér, ale chováme také kalifornské žížaly ve vermikompostéru, který nám vyrábí hnojivo na na rostliny. Přihnojování pokojových rostlin tzv. „žížalím čajem“ patří k oblíbeným činnostem dětí.

Den Země v MŠ

Každoročním vyvrcholením našich snah je oslava Dne Země. Letos se děti z ekologického týmu Žabky rozhodly, že vytvoří pro ostatní děti herbářové pexeso. Na jaře, vybaveny atlasem rostlin se vydaly na sběr kytiček k lisování. Po vylisování je nalepily na karton a překryly průsvitnou lepicí páskou aby pexeso bylo trvanlivé a k použití i na zahradě. Při oslavě na školní zahradě pexeso připravily na jednom stanovišti a také seznamovaly ostatní děti s názvy rostlin. I nejmladší děti dovedly přiřadit k sobě 2 stejné kytičky a plnění úkolu mělo u dětí úspěch. Na stanovištích plnily i další úkoly a každá třída vyrobila ke Dni Země plakát.

Den Země u SDH Horní Datyně

Každoročně nás zvou k oslavě Dne Země datyňští hasiči, kteří pro nás ve svém zázemí u hasičárny připravují aktivity na zábavných i poučných stanovištích, seznamují nás s hasičskou technikou a naplňují představy dětí o práci hasičů.