Naše úspěchy

Úspěchy 2021/2022

Ocenění v soutěži Olejový bandita

MŠ Vratimov se zúčastnila v environmentálním projektu Odpaďáček soutěže ve sběru použitého oleje s názvem „Olejový bandita“. V průběhu posledních dvou let jsme celkem nasbírali 776 kg oleje. V této soutěži jsme tak obsadili 1. místo a získali finanční dar v hodnotě  1 500 Kč. Za získané finanční prostředky z daru budou dětem zakoupeny badatelské ekologické pomůcky k dalším environmentálním aktivitám. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd pak navíc získají z tohoto projektu dárkový poukaz do trampolínové tělocvičny ENHA FREESTYLE v Ostravě.

Numeráčci 2022

Předškolní děti v MŠ Vratimov se zúčastnily v tomto školním roce projektu “Numeráčci“, jehož cílem bylo vyhledat  v MŠ nadané a mimořádně nadané děti. Děti plnily prostřednictvím pracovních listů matematicko – logické úkoly. Úspěšné děti postoupily do II. kola a následně do finálního III. kola. Do projektu se zapojilo více jak 450 dětí z ostravských MŠ. V sobotu 26.3.2022  proběhlo slavnostní setkání nejúspěšnějších dětí v MŠ Varenská, která byla  zároveň pořadatelem tohoto projektu. Z naší mateřské školy se zúčastnily úspěšně třetího kola: Sebastián Jurczyk a Jakub Vaněk ze třídy U slunečnice a  Daniel Dohnal ze třídy U konvalinky. Gratulujeme.

Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti z MŠ Vratimov se zúčastnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022“, vyhlašovatel OSH. Do soutěže se v Ostravě celkem zapojilo 1700 dětí. V okresním kole ( kategorie M2) se umístil na 2. místě Vojtěch Kusyn ze třídy U pomněnky. Gratulujeme.

Ocenění ve výtvarné soutěži ČSOP

 Děti z MŠ Vratimov se zúčastnily výtvarné soutěže Českého svazu ochránců přírody „Živá zahrada“. V kategorii MŠ získala 3. místo Ema Potočiarová ze třídy U slunečnice, 2. místo obsadil ekotým “Ještěrky“ za kresbu Zvonka lesního. Gratulujeme.

Ocenění v programu Skutečně zdravá škola

Mateřská škola Vratimov znovu obhájila bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola

 

Je mi velkou ctí, že i já mohu pogratulovat! Je radost s vámi spolupracovat, je radost zhlédnout stránky školky, kde se Skutečně zdravou školou prezentujete. Jste skvělý příklad dobré praxe a díky za to, že inspirujete ostatní!

Ing. Karolína Kallmünzerová

manažerka projektu

 

 

Mateřská škola Vratimov znovu obhájila bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola

 

Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti z Mateřské školy ve Vratimově se zúčastnily výtvarné soutěže Kouzelná kuchyně, v rámci soutěže Tajemný svět barev, vyhlašovatel Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava. Vyhodnocení soutěže s předáním cen proběhne 22.6.2022 v SVČ. Jednou z oceněných prací je výkres od Victorie Stankovičové ze třídy U slunečnice.

Ocenění v soutěži s panem Popelou

Mateřská škola Vratimov se tento rok opět zúčastnila soutěže ve sběru druhotných surovin s názvem „Soutěžíme s panem Popelou“, kterou tradičně vyhlašuje společnost FCC Česká republika. Úkolem škol bylo během školního roku nasbírat co největší množství papíru. Letos se nám podařilo umístit na 4. místě ve sběru papíru v regionu Severní Morava. Společně jsme nasbírali 8 405 kg. (V minulém školním roce jsme obsadili 5. místo, celkem jsme nasbírali 6 423 kg). Slavnostní předání cen proběhlo v amfiteátru na školní zahradě. Věcné dárky ze společnosti FCC byly předány do jednotlivých tříd MŠ. Děkujeme všem rodičům, kteří se účastnili se svými dětmi této sběrové akce.