Naše úspěchy

Úspěchy 2022/2023

Numeráčci 2023

Také v letošním školním roce se předškolní děti z MŠ Vratimov zúčastnily logické soutěže NUMERÁČCI. Cílem této soutěže je vyhledat v MŠ nadané a mimořádně nadané děti. Děti plnily prostřednictvím pracovních listů matematicko – logické úkoly.  Letos se zapojilo 29 školek a 824 dětí a do 3. finálového kola postoupilo 35 dětí. Z naší mateřské školy se stali úspěšnými řešiteli 3. finálového kola tyto děti: 

Tereza Klišová, Tereza Skupníková, Maxim Janečka, Emma Krestová, Václav Kupka, Adam Plačko

V sobotu 25.3. 2023 se v MŠ Varenská uskutečnilo slavnostní finále, děti se společně s rodiči zúčastnily programu plného herních a tvořivých aktivit a převzaly si diplomy a věcné dary. Všem dětem gratulujeme!

 

 

 

 

 

Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti z Mateřské školy ve Vratimově se zúčastnily výtvarné soutěže “ O nejoriginálnější vánoční vločku“, v rámci soutěže Tajemný svět barev, vyhlašovatel Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava. Vyhodnocení soutěže s předáním cen proběhlo 8.12.2022 v SVČ. Mezi oceněnými vítěznými pracemi byl i výkres od Venduly Mališové ze třídy U slunečnice. Gratulujeme.

Ocenění v logické olympiádě

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Gratulujeme Marku Šeděnkovi ze třídy U slunečnice, který se umístil na 4. místě v okresním kole.

Mistrovství školek Slezská brána 2023

Dne 25.1.2023 proběhlo Mistrovství školek Slezské brány 2023 ve sportovní hale v Raškovicích. Za naši mateřskou školu nastoupilo družstvo 10 předškolních dětí. Děti závodily v jednotlivých disciplínách jako slalom mezi kužely, hod na cíl, přechod přes kladinu, přeskoky snožmo a další. Naše mateřská škola se místila na 5. místě  z celkových 10 školek Regionu Slezská brána.   

Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti z Mateřské školy ve Vratimově se zúčastnily výtvarné soutěže “Velké zimní malování“ v projektu Živá zahrada – vyhlašovatel Český svaz ochránců přírody. Mezi oceněnými vítěznými pracemi byl i výkres od Filipa Pindura ze třídy U slunečnice, který byl oceněn jako třetí nejlepší. Gratulujeme.

Mezinárodní titul Ekoškola

Mateřská škola ve Vratimově obhájila na základě ekologického auditu konaného dne 26.4. 2023 mezinárodní titul  EKOŠKOLA, který je platný po dobu tří let. Slavnostní předání titulů proběhlo 22. 6. 2023 v budově Staroměstské radnice v Praze.