Ekoškola

Ekoškola 2020/2021

Program Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

 

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

 

Ekotým

Schůzky Ekotýmu

První schůzka Ekotýmu – 15.10.2020

1. schůzka Ekotýmu

7 kroků

1. krok = ekotým

Ekotým je hrdina, jako naše rodina.

2. krok = analýza

Analýza, to je věda, bez ní se to prostě nedá.

3. krok = plánování

Třetím krokem plánujeme, co vše zlepšit u nás chceme.

4. krok = sledování a monitorování

Potom všechno sledujeme, smajlíky odměňujeme.

5. krok = EVVO ve výuce

Kamarády seznámíme, co se v eko naučíme.

6. krok = informování

Eko, to je zábava, poznatky všem předává.

7. krok = ekokodex

Ekokodex seznámí vás, jaké téma zajímá nás.

Analýza, plán činností

Ekologické aktivity

Projekt 0dpaďáček

 

Mateřská škola je zapojena do ekologického projektu „Odpaďáček“. Prosíme rodiče, kteří se chtějí zapojit do projektu, ať odevzdávají použitý olej v čistých PET láhvích (1,5 litrů) do kontejneru, který je umístěn v budově MŠ naproti vstupních vchodových dveří tř. U pampelišky.

  • zabráníte tak znečišťování vod;
  • surovina poslouží k výrobě bionafty;
  • ochráníte své odpadní potrubí v domácnostech před ucpáním;

                                                                    Děkujeme

Olejový bandita v mateřské škole

V rámci projektu Odpaďáček, který je zaměřen na environmentální vzdělávání dětí a žáků, se Mateřská škola Vratimov účastní soutěže ve sběru použitého jedlého oleje s názvem Olejový bandita. Jelikož se již řadu let ubíráme ekologickou cestou, rozhodli jsme se již v minulém školním roce, že se zapojíme společně s dětmi i do této akce, která vhodně doplňuje náš program Ekoškoly.

A proč vlastně odpadový jedlý olej sbíráme? Chráníme tím odpadní potrubí a kanalizaci před ucpáním, chráníme tak i cennou surovinu, zabraňujeme znečištění vody a v neposlední řadě surovina vyrobena z oleje poslouží k výrobě např. bionafty.

Škola je navíc za každý kilogram oleje odměněna a nejlepší třídy mohou soutěžit o věcný či finanční dar. Autorkou projektu Odpaďáček, který je určen pro děti a žáky škol a další organizace především v Moravskoslezském kraji, je Ing. Jitka Halamová, která shodou okolností bydlí v našem městě.

Společně s rodiči a dětmi jsme od října loňského roku nasbírali zhruba 410 kg odpadního oleje, za což bychom chtěli všem moc poděkovat.

Ve sběru jsme nepolevili ani v tomto školním roce. Proto jsme nesmírně rádi, že tento projekt oslovil i čelní představitele našeho města, konkrétně místostarostu Bc. Davida Böhma, který se rovněž od tohoto léta podílí na sběru odpadního oleje. Ba co víc, místostarosta nám přislíbil i účast v mezinárodním projektu Ekoškola a stane se tak právoplatným členem ekotýmu v Mateřské škole Vratimov.

Sbírat olej s námi může opravdu každý občan Vratimova. Pokud vás tato akce oslovila a nevíte co s odpadním jedlým olejem, přineste ho k nám do mateřské školy (vchod U pampelišky), kde máme k tomuto účelu zapůjčenou žlutou popelnici. Bližší informace o projektu naleznete rovněž na www.odpadacek.cz a na stránkách www.msvratimov.cz.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a Dejte oleji z friťáků a pánviček šanci!

Mgr. Monika Chylinská

Ekologické nástěnky

Ekokodex

  

PROSTŘEDÍ JE KOLEM NÁS,

ZACHRÁNIT JEJ MUSÍM VČAS.

Ekokodex