Ekoškola

Ekoškola 2020/2021

Program Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Ekotým

Schůzky Ekotýmu

První schůzka Ekotýmu – 15.10.2020

1. schůzka Ekotýmu

Druhá schůzka Ekotýmu – 11.2.2021

2.schůzka Ekotýmu

Třetí schůzka ekotýmu – 3.6.2021

3.schůzka Ekotýmu

7 kroků

1. krok = ekotým

Ekotým je hrdina, jako naše rodina.

2. krok = analýza

Analýza, to je věda, bez ní se to prostě nedá.

3. krok = plánování

Třetím krokem plánujeme, co vše zlepšit u nás chceme.

4. krok = sledování a monitorování

Potom všechno sledujeme, smajlíky odměňujeme.

5. krok = EVVO ve výuce

Kamarády seznámíme, co se v eko naučíme.

6. krok = informování

Eko, to je zábava, poznatky všem předává.

7. krok = ekokodex

Ekokodex seznámí vás, jaké téma zajímá nás.

Analýza, plán činností

Ekologické aktivity

Projekt Odpaďáček

Mateřská škola je zapojena do ekologického projektu „Odpaďáček“. Prosíme rodiče, kteří se chtějí zapojit do projektu, ať odevzdávají použitý olej v čistých PET láhvích (1,5 litrů) do kontejneru, který je umístěn v budově MŠ naproti vstupních vchodových dveří tř. U pampelišky.

  • zabráníte tak znečišťování vod;
  • surovina poslouží k výrobě bionafty;
  • ochráníte své odpadní potrubí v domácnostech před ucpáním;

                                                                    Děkujeme

Olejový bandita v mateřské škole

V rámci projektu Odpaďáček, který je zaměřen na environmentální vzdělávání dětí a žáků, se Mateřská škola Vratimov účastní soutěže ve sběru použitého jedlého oleje s názvem Olejový bandita. Jelikož se již řadu let ubíráme ekologickou cestou, rozhodli jsme se již v minulém školním roce, že se zapojíme společně s dětmi i do této akce, která vhodně doplňuje náš program Ekoškoly.

A proč vlastně odpadový jedlý olej sbíráme? Chráníme tím odpadní potrubí a kanalizaci před ucpáním, chráníme tak i cennou surovinu, zabraňujeme znečištění vody a v neposlední řadě surovina vyrobena z oleje poslouží k výrobě např. bionafty.

Škola je navíc za každý kilogram oleje odměněna a nejlepší třídy mohou soutěžit o věcný či finanční dar. Autorkou projektu Odpaďáček, který je určen pro děti a žáky škol a další organizace především v Moravskoslezském kraji, je Ing. Jitka Halamová, která shodou okolností bydlí v našem městě.

Společně s rodiči a dětmi jsme od října loňského roku nasbírali zhruba 410 kg odpadního oleje, za což bychom chtěli všem moc poděkovat.

Ve sběru jsme nepolevili ani v tomto školním roce. Proto jsme nesmírně rádi, že tento projekt oslovil i čelní představitele našeho města, konkrétně místostarostu Bc. Davida Böhma, který se rovněž od tohoto léta podílí na sběru odpadního oleje. Ba co víc, místostarosta nám přislíbil i účast v mezinárodním projektu Ekoškola a stane se tak právoplatným členem ekotýmu v Mateřské škole Vratimov.

Sbírat olej s námi může opravdu každý občan Vratimova. Pokud vás tato akce oslovila a nevíte co s odpadním jedlým olejem, přineste ho k nám do mateřské školy (vchod U pampelišky), kde máme k tomuto účelu zapůjčenou žlutou popelnici. Bližší informace o projektu naleznete rovněž na www.odpadacek.cz a na stránkách www.msvratimov.cz.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a Dejte oleji z friťáků a pánviček šanci!

Mgr. Monika Chylinská

DEN ZEMĚ 2021

Oslava Dne Země v MŠ

Tento rok se, bohužel stejně jako loni, realizace oslav Dne Země konala v rámci povolených epidemiologických pravidel. Děti tak plnily ekologické „úkoly“ v rámci Dne Země odděleně v jednotlivých třídách. Jedinou společnou aktivitou, určenou rovněž pro veřejnost, tak bylo uspořádání výstavy dětských prací „Na plotě“, kterou měli možnost občané Vratimova zhlédnout dne 21.4.2021.

Světový den včel

20.května se již po čtvrté na světě slaví Světový den včel a včelařů. Tento rok jsme se k oslavám připojili i my. Každý ví, že včely patří k velmi užitečnému hmyzu – opylují rostliny a přispívají tak k jejich rozmnožování. S dětmi jsme proto využili skutečnost, že jedna naše kolegyně je rovněž aktivní včelařka. Ta uspořádala pro děti besedu s ukázkou včelařských pomůcek, děti měly možnost vidět včelí dílo – plástve, pyl, včelí vosk i výrobky z vosku. Mohly si také vyzkoušet ochranný oděv a ochutnat včelí produkt – med. Na zahradě posléze pozorovaly, jak včelky opylují květy, shlédly výukový pořad o včelách a vyrobily včelky z papíru. Dozvěděly se mnoho zajímavého a pokud nám to počasí umožní, chtěli bychom se s dětmi podívat i na skutečný včelí úl.

Centrum ekologické výchovy - Jarošův statek

Poté, co se uvolnila protiepidemická opatření, jsme využili situace a podnikli výlet s ekologickým programem do centra ekologické výchovy na Jarošův statek ve Studénce, kterého se zúčastnily během čtyř dnů všechny přítomné děti z 8 tříd. Celý půldenní program začal prohlídkou malé stáje, kde se děti dozvěděly, jak žijí poníci, co jedí, jak lidé o ně pečují. Děti si rovněž vyzkoušely, jak se takový poník hřebelcuje a pomohly uklidit stáje od exkrementů. Obrovský úspěch měla ukázka chovu králíků a morčat, které si děti mohly pohladit a dokonce na vodítku vyvést na pastvu. Dalším bodem programu byla návštěva výběhu koziček a oveček, které jsme společně nakrmili. Ve vedlejší ohradě děti viděly i „zlého“ berana, který trkal rohy do stromu tak intenzivně, že narušil jeho kůru. Prohlédly si i oslíka „Karkulku“ a koně ve výběhu. Mohly si potěžkat podkovy a dozvěděly se mnoho zajímavostí o těchto zvířatech. Po svačince a chvilce odpočinku, kterou děti využili k prohlídce areálů, šly děti vytvářet v rámci kreativní dílničky obrázek sovičky z pilin a přírodnin, při jehož zhotovování rozvíjely nejen svou fantazii, ale také zručnost. Na závěr se pak děti za odměnu svezly na konících nebo ponících. Dětem se výlet moc líbil, dozvěděly se spoustu užitečných informací a získali nové praktické zkušenosti.

Mateřská škola získala titul Ekoškola

Mateřská škola ve Vratimově obhájila na základě ekologického auditu konaného dne 9.6. 2020 mezinárodní titul  EKOŠKOLA, který je platný po dobu tří let. Slavnostní předání titulů proběhlo 17. 6. 2021 v budově Staroměstské radnice v Praze.

Soutěžili jsme s panem Popelou

Mateřská škola Vratimov se tento rok opět zúčastnila soutěže ve sběru druhotných surovin s názvem „Soutěžíme s panem Popelou“, kterou tradičně vyhlašuje společnost FCC Česká republika. Úkolem škol bylo během školního roku nasbírat co největší množství papíru. Letos se nám podařilo umístit    na 5. místě ve sběru papíru v regionu Severní Morava. Společně jsme nasbírali 6 423 kg. Slavnostní předání cen proběhlo v rámci 4. schůzky ekotýmu v amfiteátru na školní zahradě, kde z rukou pana místostarosty Bc. Davida Böhma, člena ekotýmu MŠ Vratimov, vítězové jednotlivých tříd obdrželi věcné dárky ze společnosti FCC.

Ekologické nástěnky

Ekokodex

  

PROSTŘEDÍ JE KOLEM NÁS,

ZACHRÁNIT JEJ MUSÍM VČAS.

Ekokodex