Ekoškola

Ekoškola 2021/2022

Ekotým

Ekokodex

Ekologové navázali spolupráci s MŠ Paskov

Přijali jsme pozvání paní ředitelky z MŠ v Paskově, která je tak jako naše mateřská škola zapojena
do mezinárodního programu Ekoškola. Jedno podzimní odpoledne jsme se s našimi Datlíky a
Ještěrkami – členy dětského ekotýmu vydali na eko zahradu MŠ v Paskově. Ekotým dětí z
paskovské mateřské školy nás provedl jejich zahradou, na které mají vytvořenou zážitkovou naučnou
stezku s několika stanovišti. Na těchto stanovištích děti odpovídaly na otázky ze života volně
žijících zvířat, dozvídaly se různé zajímavosti a plnily zadané úkoly. Prohlédli jsme si i další
vybavení a zajímavosti, které se na paskovské zahradě nacházejí. Moc se nám líbil výběh s
křepelkami a řeka Olešná, která teče za zahradou MŠ. Tato návštěva byla pro nás nejen příjemná,
ale zároveň velmi inspirativní. Na oplátku jsme pozvali paní ředitelku a děti z ekotýmu na návštěvu
naší eko zahrady ve Vratimově. Těšíme se na další spolupráci.
Ekotým MŠ Vratimov

Projekt Odpaďáček

MŠ Vratimov se již řadu let účastní ekologických programů a kampaní. Kromě mezinárodního programu Ekoškola, jsme rovněž zapojeni i v projektu Odpaďáček. Tento projekt je zaměřen na environmentální vzdělávání, v jehož rámci jsme se zúčastnili soutěže ve sběru použitého oleje s názvem „Olejový bandita“. Tato soutěž je určena především pro děti a žáky v Moravskoslezském kraji. Na první říjnové schůzce Ekotýmu v mateřské škole, přebrala paní ředitelka Lenka Siváková a zástupce zřizovatele pan Bc. David Böhm z rukou autorky projektu paní Ing. Jitky Halamové, finanční dar v hodnotě 1 500 Kč za první místo ve sběru použitého oleje. V průběhu posledních dvou let jsme tak celkem nasbírali 776 kg oleje. Za získané finanční prostředky z daru budou dětem zakoupeny badatelské ekologické pomůcky k dalším environmentálním aktivitám. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd pak navíc získají z projektu Odpaďáček dárkový poukaz do trampolínové tělocvičny ENHA FREESTYLE v Ostravě, který jim předala osobně paní Ing. Jitka Halamová. Všem rodičům, kteří se této soutěže společně se svými dětmi zúčastnili, patří velký dík. Sbíráním odpadového jedlého oleje nejen chráníme odpadní potrubí a kanalizaci před ucpáním a zabraňujeme znečištění vody, ale získává se tak i cenná surovina, která poslouží k výrobě bionafty.

Schůzky Ekotýmů

2.schůzka Ekotýmů

Zápis z 1. schůzky ekotýmu

3.schůzka Ekotýmů

Beseda o chovu čmeláků

Nastalo jaro, příroda se začala probouzet ze zimního spánku a děti a paní učitelky z MŠ
Vratimov navštívil pan místostarosta David Böhm. Na podzim loňského roku nám přislíbil, že
pro děti připraví besedu o chovu čmeláků. Chov čmeláků je jeho koníčkem, má s ním osobní
zkušenosti a velmi rád nám předal zajímavé postřehy, zkušenosti a zajímavosti ze života
tohoto společenského hmyzu, který patří v České republice mezi zákonem chráněné druhy.
Děti se mimo jiné dozvěděly, proč je chov chráněných čmeláků na našich zahradách důležitý,
že patří k zásadním opylovačům a na jaře mezi prvními opylovávají ovocné stromy a také, že
se díky delšímu sosáku dostane do užších a delších květů. V naší přírodě se vyskytují různé
druhy, které si podle své druhové příslušnosti vytvářejí čmeláčí příbytky v opuštěných dírách
hlodavců, škvírách skal, hromadách suché trávy či mechu. Ohrožují je různí predátoří a
paraziti, intenzivní zemědělství, sterilní trávníky v parcích a zahradách a proto si zaslouží
naši ochranu a péči. Své povídání pan Böhm proložil fotografiemi a video nahrávkami, které
pořídil v průběhu své práce a péče o čmeláky na své zahradě. Dětem také přinesl na ukázku
svůj čmelín, ve kterém čmeláky chová. Popsal jeho jednotlivé části, co a jak funguje, ale také
jak o čmeláky nejlépe pečovat, aby byl jejich chov úspěšný. Všechny tyto informace byly pro
nás velmi přínosné, protože čmelín budeme s dětmi instalovat i na naší školní zahradě. Na
konci besedy děti pana Böhma zahrnuly spoustou otázek, ale také svými osobními zážitky z
přírody při setkání s čmeláky, včelami, vosami a jiným hmyzem. Věříme, že si nejen děti, ale i
paní učitelky odnesly z tohoto setkání užitečné rady a informace, které využijí k tomu, aby se
čmeláci usadili na našich zahradách a okolní přírodě. Svým ekologickým chováním k přírodě
může každý z nás přispět k tomu, aby se populace čmeláků rozrůstala a my se mohli těšit z
jejich pozorování při letu z květu na květ.

Pěstujeme rajčata

Pěstování rajčat ze semínek je v naší mateřské škole ve Vratimově každoroční oblíbenou činností.Na jaře se děti proměnily na zahradníky a pustily se do výsadby. V březnu vysadily semínka do mističek, květináčků ale i miniskleníku. Semínka byla pěkně v teple, brzy začala klíčit a objevily se malé rostlinky rajčátek. Děti je každý den kontrolovaly, rosily a zalévaly. V dubnu bylo potřeba sazeničky přesadit do větších květináčů a tak se děti pustily do dalšího přesazování. Protože jsou rostlinky velmi křehké vyžaduje tato činnost opatrnost ale také trpělivost. Rajčátek bylo opravdu velké množství a tak si některé odnesly děti domů, podarovaly paní učitelky, uklízečky i děti z ostatních tříd. Několik rostlin jsme nechali v mateřské škole, děti o ně budou i nadále pečovat a v květnu, po zmrzlých dnech je vysadí na třídní záhonky na naší školní zahradě. Zde budou v péči pokračovat, protože sazeničky bude třeba zalévat, vyštipovat, vyvazovat. V létě se děti dočkají zasloužené odměny v podobě výborných rajčátek. Ano, je to spousta práce od malého semínka ke keříčku plných rajčátek, ale stojí to za to. Děti všechny aktivity vykonávají s velkým nadšením a tak je pro ně pěstování rajčat vlastně zábava.

Projekt Ptáci Online

Na zahradě MŠ Vratimov se poprvé uhnízdil Brhlík lesní (doposud u nás hnízdily pouze sýkorky). Videa z chytré budky můžete zhlédnou na www.ptacionline.cz

https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?hnizdeni=260

 

 

 

Ocenění v soutěži s panem Popelou

Mateřská škola Vratimov se tento rok opět zúčastnila soutěže ve sběru druhotných surovin s názvem „Soutěžíme s panem Popelou“, kterou tradičně vyhlašuje společnost FCC Česká republika. Úkolem škol bylo během školního roku nasbírat co největší množství papíru. Letos se nám podařilo umístit na 4. místě ve sběru papíru v regionu Severní Morava. Společně jsme nasbírali 8 405 kg. (V minulém školním roce jsme obsadili 5. místo, celkem jsme nasbírali 6 423 kg). Slavnostní předání cen proběhlo v amfiteátru na školní zahradě. Věcné dárky ze společnosti FCC byly předány do jednotlivých tříd MŠ. Děkujeme všem rodičům, kteří se účastnili se svými dětmi této sběrové akce.

Den země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná k 22. dubnu. Zaměřena je na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V mateřské škole ve Vratimově tentokrát Den Země připravili pro své kamarády z ostatních tříd malí ekologové z ekologických kroužků “Ještěrky“ a “Datlíci“. Po prvotním přivítání nám malí ekologové zazpívali písničku “Hezky je na světě“ a zarecitovali báseň        “Třídění“. Poté si všechny děti prohlédly výstavu výtvarných ekologických prací jednotlivých tříd “Na plotě“, která se váže právě k oslavě dne Země a je určena i pro veřejnost.

Na jednotlivých stanovištích pak děti plnily různé “ekologické“ úkoly.  Třídily odpad (skol, papír, plasty, hledaly přírodniny, třídily obrázky – čistá x špinavá příroda, přenášely přírodniny, kreslily do zeměkoulí svých tříd a další. Každá třída měla svou kartičku, do které se zaznamenávaly splněné úkolu.  Závěrem všechny děti společně zarecitovaly báseň “Naše Zem je zeměkoulí“. Celý program proběhl v dopoledních hodinách na zahradě MŠ.

Ekologické nástěnky