Ekoškola

Ekoškola 2022/2023

Program Ekoškola

 

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Spolupráce mezi mateřskými  školami

V loňském školním roce jsme navázali spolupráci s Ekotýmem MŠ v Paskově a navštívili jsme jejich přírodní školní zahradu. Na oplátku jsme Veverčáky – paskovský Ekotým pozvali k nám do Vratimova. Bylo příjemné podzimní dopoledne a Veverčáci přicestovali. Vzájemně jsme se seznámili a pozvali je na prohlídku naší přírodní školní zahrady. Ukázali jim zajímavá místa pro živočichy – ježkovník, ještěrkovník, jezírko, hmyzí hotel a ptačí budku s on-line kamerou. Paní učitelky a děti nejvíce zaujal hmyzí hotel a budka, vysvětlili jsme jim, že prostřednictvím kamery každé jaro pozorujeme hnízdění ptáčků. Budka je určená sýkorce koňadře, ale v letošním roce budku osídlil brhlík lesní. Po prohlídce zahrady jsme se vydali do altánku, kde nás čekala svačinka, kterou pro nás připravily paní kuchařky. Posilnili jsme se chleby s výbornou pomazánkou, okurkou a teplým moštem. Poté jsme se rozdělili do skupinek Veverčáci, Datlíci a Ještěrky a pustili se do plnění úkolů na stanovištích. Děti zdolávaly překážky na lanovém centru, vyhledávaly a spojovaly půlené přírodniny, plnily podzimní úkolovku a na závěr vyhledávaly a třídily odpad do správných kontejnerových tašek. Po splnění všech úkolů si děti z Ekotýmů navzájem předaly medaile, drobné dárky a každý obdržel „Účastnický list“ jako památku na společnou spolupráci a setkání. Bylo to velmi příjemné dopoledne, ve kterém si děti zasoutěžily a paní učitelky vzájemně předaly rady a zkušenosti z práce v Programu Ekoškola. Budeme se těšit na další společné aktivity.

Martina Slavíková, Bc. Simona Gajdová, učitelky MŠ

Sklízíme podzimní plody

Nastal podzim a na naší školní zahradě přišel čas sklizně. Datlíci a Ještěrky – děti z
ekologických aktivit se s chutí a elánem pustili do práce. Datlíci očesali krásně
červená jablíčka na jabloni, kterých se letos urodilo opravdu mnoho. Ta nazobaná a
napíchaná od vos nechali na stromě pro ptáčky a ostatní zdravé plody uložili do
košíčku a mísy. Jablíčka poctivě rozdělili tak, aby mohli ochutnat děti v každé třídě
naší MŠ. Ještěrky vykopaly ze záhonku brambory a sklidily libeček, pažitku, zelenou
cibulku a mátu. Všechny tyto bylinky využívají naše paní kuchařky při vaření.
Záhonky s dětmi postupně připravíme na zimu a budeme se všichni těšit na jarní
období, kdy nás zahrádka opět zavolá.

Bc. Simona Gajdová učitelka MŠ Vratimov

Ekokodex

Všechen odpad uklidíme

a správně ho vytřídíme.

Modrá, žlutá, zelená –

planeta nám díky dá!!!

Analýza

Výroba svíček

Děti z ekologických kroužků “Datlíci“ a “Ještěrky“ se zúčastnily tvořivé dílničky z projektu Odpaďáček. Jednalo se o výrobu svíček z použitého oleje (ze smažení), který děti předem sami přefiltrovaly. Za pomocí „kouzelného prášku“ se změnil tento olej na vosk. Malí ekologové pracovali samostatně, odměřovali poctivě olej a vážili prášek na digitální váze. Obě ingredience spojili, zahřáli v mikrovlnné troubě a po lehkém vychladnutí vložili knot. Výsledkem byla kouzelná, ekologická vánoční svíčka s příjemnou vůni. V průběhu aktivit motivovala děti loutka „panáčka Odpaďáčka“, kterému děti na závěr zazpívaly písničku. Tvořivé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i poučné. Závěrem paní Mgr. Jitka Štrochová ukázala dětem drcený, barevně roztřízený odpad z PET láhví a granule k další výrobě plastových materiálů.

                                        Martina Slavíková

Vánoční návštěva Ekoškolky v Paskově

Děti z ekologických aktivit dostaly pozvánku od MŠ Paskov zúčastnit se Vánočního jarmarku. Jedno prosincové dopoledne 1. 12. 2022 jsme se autobusem vypravili navštívit naše kamarády z ekologických aktivit MŠ Paskov. Jarmark se uskutečnil na jejich zahradě, děti s paní učitelkami nabízely k prodeji výrobky dětí a jejich rodičů. Zároveň si vyzkoušely některé vánoční zvyky a tradice.

Ekotým

Ekologické nástěnky