Ekoškola

Ekoškola 2022/2023

Program Ekoškola

 

Ekoškola je mezinárodní program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jeho okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Ekoškola dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život, posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí, zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak dosílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Metodika ve všech sedmi krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.

První krok – Ekotým

Druhý krok – Analýza

Třetí krok – Plán činností

Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování

Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce

Šestý krok – Informování a spolupráce

Sedmý krok – Ekokodex

Do České republiky zavedla program sdružení TEREZA. V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje mezinárodní program.

Spolupráce mezi mateřskými  školami

V loňském školním roce jsme navázali spolupráci s Ekotýmem MŠ v Paskově a navštívili jsme jejich přírodní školní zahradu. Na oplátku jsme Veverčáky – paskovský Ekotým pozvali k nám do Vratimova. Bylo příjemné podzimní dopoledne a Veverčáci přicestovali. Vzájemně jsme se seznámili a pozvali je na prohlídku naší přírodní školní zahrady. Ukázali jim zajímavá místa pro živočichy – ježkovník, ještěrkovník, jezírko, hmyzí hotel a ptačí budku s on-line kamerou. Paní učitelky a děti nejvíce zaujal hmyzí hotel a budka, vysvětlili jsme jim, že prostřednictvím kamery každé jaro pozorujeme hnízdění ptáčků. Budka je určená sýkorce koňadře, ale v letošním roce budku osídlil brhlík lesní. Po prohlídce zahrady jsme se vydali do altánku, kde nás čekala svačinka, kterou pro nás připravily paní kuchařky. Posilnili jsme se chleby s výbornou pomazánkou, okurkou a teplým moštem. Poté jsme se rozdělili do skupinek Veverčáci, Datlíci a Ještěrky a pustili se do plnění úkolů na stanovištích. Děti zdolávaly překážky na lanovém centru, vyhledávaly a spojovaly půlené přírodniny, plnily podzimní úkolovku a na závěr vyhledávaly a třídily odpad do správných kontejnerových tašek. Po splnění všech úkolů si děti z Ekotýmů navzájem předaly medaile, drobné dárky a každý obdržel „Účastnický list“ jako památku na společnou spolupráci a setkání. Bylo to velmi příjemné dopoledne, ve kterém si děti zasoutěžily a paní učitelky vzájemně předaly rady a zkušenosti z práce v Programu Ekoškola. Budeme se těšit na další společné aktivity.

Martina Slavíková, Bc. Simona Gajdová, učitelky MŠ

Sklízíme podzimní plody

Nastal podzim a na naší školní zahradě přišel čas sklizně. Datlíci a Ještěrky – děti z
ekologických aktivit se s chutí a elánem pustili do práce. Datlíci očesali krásně
červená jablíčka na jabloni, kterých se letos urodilo opravdu mnoho. Ta nazobaná a
napíchaná od vos nechali na stromě pro ptáčky a ostatní zdravé plody uložili do
košíčku a mísy. Jablíčka poctivě rozdělili tak, aby mohli ochutnat děti v každé třídě
naší MŠ. Ještěrky vykopaly ze záhonku brambory a sklidily libeček, pažitku, zelenou
cibulku a mátu. Všechny tyto bylinky využívají naše paní kuchařky při vaření.
Záhonky s dětmi postupně připravíme na zimu a budeme se všichni těšit na jarní
období, kdy nás zahrádka opět zavolá.

Bc. Simona Gajdová učitelka MŠ Vratimov

Ekokodex

Všechen odpad uklidíme

a správně ho vytřídíme.

Modrá, žlutá, zelená –

planeta nám díky dá!!!

Analýza, plán činností

Výroba svíček

Děti z ekologických kroužků “Datlíci“ a “Ještěrky“ se zúčastnily tvořivé dílničky z projektu Odpaďáček. Jednalo se o výrobu svíček z použitého oleje (ze smažení), který děti předem sami přefiltrovaly. Za pomocí „kouzelného prášku“ se změnil tento olej na vosk. Malí ekologové pracovali samostatně, odměřovali poctivě olej a vážili prášek na digitální váze. Obě ingredience spojili, zahřáli v mikrovlnné troubě a po lehkém vychladnutí vložili knot. Výsledkem byla kouzelná, ekologická vánoční svíčka s příjemnou vůni. V průběhu aktivit motivovala děti loutka „panáčka Odpaďáčka“, kterému děti na závěr zazpívaly písničku. Tvořivé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i poučné. Závěrem paní Mgr. Jitka Štrochová ukázala dětem drcený, barevně roztřízený odpad z PET láhví a granule k další výrobě plastových materiálů.

                                        Martina Slavíková

Vánoční návštěva Ekoškolky v Paskově

Děti z ekologických aktivit dostaly pozvánku od MŠ Paskov zúčastnit se Vánočního jarmarku. Jedno prosincové dopoledne 1. 12. 2022 jsme se autobusem vypravili navštívit naše kamarády z ekologických aktivit MŠ Paskov. Jarmark se uskutečnil na jejich zahradě, děti s paní učitelkami nabízely k prodeji výrobky dětí a jejich rodičů. Zároveň si vyzkoušely některé vánoční zvyky a tradice.

Ekotým

Ekologické nástěnky

Proč třídit jedlé oleje - beseda

V Mateřské škole Vratimov, v rámci probíraného ekoškolího tématu – ODPADY, se děti z ekologických kroužků Ještěrky a Datlíci zúčastnily besedy “Proč třídit jedlé oleje“, která byla realizovaná z projektu www.tridimolej.cz.

V interaktivním programu pod vedením paní Ing. Jitky Štrochové se děti dozvěděly, kde všude se olej nachází, jak a proč ho správně třídit a co se stane, pokud ho třídit nebudou. Děti se aktivně zapojovaly do rozhovorů, odpovídaly na otázky paní Štrochové a prohlédly si obrázky spojené s tímto tématem.

Závěrem děti zhlédly na interaktivní tabuli krátké video “Proč třídit jedlé oleje“, ve kterém bylo názorně ukázáno všechno to, co se během besedy dozvěděly. Také obdržely dárek ve formě klíčenky, který jim udělal velkou radost.

Byli jsme moc rádi za tuto besedu, která vhodně doplnila činnosti v rámci mezinárodního programu Ekoškola, do něhož jsme několik let zapojeni.

Bc. Hana Božoňová, učitelka MŠ Vratimov

Den Země ve spolupráci s SVČ

Jako každoročně i tentokrát jsme společně v dubnu oslavili Den Země ve spolupráci se Střediskem volného času ve Vratimově. Pro děti byly připraveny zajímavé úkoly na několika stanovištích. První a druhé stanoviště se nacházelo přímo v budově SVČ. Děti se nejprve seznámily s pojmem UPCYKLACE a se skutečností, že ne všechen recyklovatelný odpad musí končit v koši na třídění odpadu. Další využití tak našly u staré ponožky, kterou proměnily v pěknou hračku – chobotnici. Na druhém stanovišti poznávaly přírodu všemi smysly. Ochutnávaly různé druhy zeleniny, hmatem hádaly přírodniny ukryté v pytlících a vyzkoušely si rovněž různé typy povrchů v TV dráze. Kreslily obrázky, které se jim vybavovaly při poslechu relaxační hudby a čichem rozlišovaly koření a aromatické byliny. Poté se děti přesunuly do Kulturního střediska ve Vratimově, kde zhlédly pohádku O měsíci v mobilním planetáriu. Na závěr si pak vyrobily foukací raketku a seznámily se tak se vzduchem jako obnovitelným zdrojem energie.

Den Země na zahradě MŠ

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná k 22. dubnu. Zaměřena je na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V mateřské škole ve Vratimově Den Země připravili pro své kamarády z ostatních tříd malí ekologové z ekologických kroužků “Ještěrky“ a “Datlíci“. Po prvotním přivítání nám malí ekologové zazpívali písničku “Hezky je na světě“ a zarecitovali báseň “Země“. Do kontejnerů jsme pak společně vytřídili odpad (sklo, papír, plast, jedlý olej). Poté si všechny děti prohlédly výstavu výtvarných ekologických prací jednotlivých tříd “Na plotě“, která se váže právě k oslavě dne Země a je určena i pro veřejnost. Letos vznikla všechna díla z odpadních materiálů.

V zahradě na jednotlivých stanovištích pak děti plnily různé “ekologické“ úkoly.  Skládaly Zeměkouli, přiřazovaly obrázky do barevných kontejnerů, třídily zdravé a nezdravé potraviny, přenášely přírodniny slalomem mezi kužely, sestavovaly barevné květiny. V zahradním altánku zhlédly výstavku malých ekologů – Datlíků, kteří celý tento rok tvořily z odpadních materiálů. Seznámily se tak blíže s pojmy recyklace a upcyklace. Na nové informační tabuli se pak dozvěděly, za jak dlouho se rozkládají jednotlivé předměty v přírodě.

Třídění odpadu s EKO-KOMEM

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhla mezi 9,00 – 13,00 hodinou ekologická akce pro veřejnost v prostoru před Kulturním střediskem. Smyslem této akce, kterou pořádá EKO-KOM ve spolupráci s FCC bylo zjistit, jak občané Vratimova třídí odpad. Na místo byl svezen plný vůz odpadu z popelnic z města Vratimova, který byl následně pracovníky FCC roztřízen. Děti tak měly možnost vidět přímo práci zaměstnanců FCC. Zúčastnily se rovněž doprovodných akcí – soutěží, kdy měly za úkol přiřadit kartičky s různými předměty ke správným kontejnerům. Děti se rovněž dozvěděly, co se vyrábí z ropy a plastů.  

Beseda o včelách

Každý ví, že včely patří k velmi užitečnému hmyzu – opylují rostliny a přispívají tak k jejich rozmnožování. S dětmi jsme proto využili skutečnost, že jedna naše kolegyně je rovněž aktivní včelařka a ta uspořádala pro děti besedu. V rámci besedy se děti seznámily s pomůckami včelaře – dýmákem, metličkou, měly možnost si vyzkoušet i včelařskou kombinézu. Seznámily se se včelí rodinou a dozvěděly se, proč jsou včely užitečné. Prohlédly si propolis, včelí kašičku, včelí vosk, plástve, včelí pyl a ochutnaly med. Porovnávaly plástve medu od včel a sršňů, seznámily se s včelími produkty – propolisovou mastí a tinkturou. Po celý týden měly možnost pozorovat živé včely zblízka (včetně královny), které byly v přenosném pozorovacím úlku ve třídě. Na zahradě posléze děti pozorovaly, jak včelky opylují květy. Zhlédly výukový pořad o včelách a vyrobily si z včelího vosku kytičku.

Beseda s revírníkem panem Miroslavem Bednářem

Ve středu 3.5. a čtvrtek 4.5. navštívil Mateřskou školu ve Vratimově revírník pan Miroslav Bednář. Besedy se zúčastnily Ještěrky a Datlíci – děti z ekologických aktivit. Na začátku se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi hajným a myslivcem a v čem spočívá jejich práce. Pan Bednář kladl dětem otázky na téma „Co je v lese dovoleno a co zakázáno, jaké plody se mohou sbírat“. Děti byly velmi aktivní a dokázaly správně odpovídat na otázky. Velmi je zajímaly informace ze života lesní zvěře. Pan Bednář poutavě vyprávěl o tom, jaké různé druhy zvířat žijí, ale i to jak si hájí svá teritoria. Vysvětlil, jaká mohou v lese číhat nebezpečí a jak jim předcházet. S nadšením si děti prohlížely přinesené trofeje, zkoušely jejich váhu. Vyprávění pana Bednáře bylo zajímavé a poutavým projevem si děti získal a ty dokázaly po celou dobu udržet svou pozornost. Protože ochrana lesů, a vše co se v nich nachází, velmi úzce souvisí s klimatem a udržitelnějším životem.

Bc. Simona Gajdová

Návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích

V dopoledních hodinách, v rámci školního výletu, děti navštívily Záchrannou stanici v Bartošovicích. Prohlédly si Dům Poodří, v rámci výkladu se seznámily s volně žijícími živočichy v našem regionu. Seznámily se se stručnou historii záchranné stanice, s její vlastní činnosti, s riziky která hrozí zvířatům z lidské činnosti a s aktivní ochranou vybraných ohrožených druhů zvířat. Dále si prohlédly zvířata ve venkovní expozicí, viděly velké množství ptáků, morčata, netopýra, veverky, vydru, srnky, seznámily se s příběhy (i typem zranění), jak se jednotlivá zvířata na stanici dostala.

Ekotýme děkujeme za obhájení 4 titulu Ekoškola

Je to již 9 let, co se mateřská škola Vratimov zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, jehož koordinátorem je vzdělávací centrum Tereza. Třikrát jsme titul úspěšně obhájili a v letošním školním roce nás čekal nelehký úkol a to v podobě čtvrté obhajoby, při které jsme museli projít „Zelenou cestou“ a získat v každém ze 7 kroků dostatečný počet bodů. Téma, které jsme si pro letošní školní rok zvolili, byly Odpady. S členy dětského a dospělého ekotýmu jsme si zhodnotili silné a slabé stránky které vyplývaly z analýzy a společně s Datlíky, Ještěrkami a Žabkami jsme pracovali na slabých stránkách tak, aby došlo k jejich zlepšení. Vytýčili jsme si cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout, rozdělili úkoly a zodpovědnost. V průběhu celého školního roku jsme v ekologických aktivitách realizovali metodiku 7 kroků. Malí ekologové měli rozdělené funkce, někteří zapojili i rodiče, např. při vymýšlení   Ekokodexu, nebo při zhotovování výrobků z odpadových materiálů. V dubnu nás čekal audit a i když jsme se poctivě připravovali, tak jak dospělí, tak i děti – členové Ekotýmu byli napnutí jak u auditu uspějeme, zda dokážeme odpovědět na všechny otázky kladené paní auditorkou. Děti však zvládly obhajobu skvěle, odpovídaly s přehledem na všechny otázky, dokázaly se orientovat a vysvětlovat vše, co se nám za celý školní rok podařilo uskutečnit. Obhajoba byla úspěšná, podařilo se nám nasbírat 655 bodů ze 700 a prošli jsme „Zelenou cestou“, která byla nejobtížnější. V červnu jsme se s kolegyní zúčastnily slavnostního vyhlášení a přebírání Certifikátu za projití Zelené cesty, které se konalo v Praze na Staroměstské radnici. Setkali jsme se se zástupci všech oceněných škol, bylo to velmi inspirující, ale i příjemné, když slyšíte děkovná slova za vykonanou práci, za to jak u dětí rozvíjíme schopnosti a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí. V České republice je přes 5 000  mateřských škol, a tak si myslím, že můžeme být právem pyšní, že právě naše mateřská škola patří mezi 140 úspěšně zapojených v tomto programu. A tak ještě jednou „Ekotýme děkujeme !“

 

Bc. Simona Gajdová MŠ Vratimov

Ekotýmy Ještěrky a Datlíci ve firmě FCC Vratimov

V úterý 6.6.2023 jsme se vydali na exkurzi do firmy FCC ve Vratimově, abychom na vlastní oči viděli, jak se třídí odpady. Tématem odpadů a jejich tříděním jsme se totiž v rámci Ekoškoly zabývali celý školní rok.

Na vrátnici firmy FCC na nás čekal vedoucí provozu p.Červeňák s dalšími svými spolupracovníky. Nasadili jsme si na hlavy cyklistické helmy, oblékli reflexní vesty a mohli jsme bezpečně začít prohlídku areálu firmy FCC. Dozvěděli jsme se, jak se jednotlivé druhy odpadů zpracovávají a přesouvají k dalšímu využití – recyklaci. Někteří z nás byli odvážní a mohli vyzkoušet jízdu ve vysokozdvižných vozících, kterými se svážejí velké balíky slisovaného odpadu na svozná místa, odkud je odvážejí kamiony. Vyzkoušeli jsme také váhu pro kamiony! Všichni jsme se na váhu postavili a tipovali jsme kolik kilo asi vážíme dohromady. Ten, kdo byl výslednému číslu nejblíže, dostal odměnu.

Exkurze bylo moc zajímavá a zábavná. Na konci akce jsme dostali jako dárek velkou tašku s tématickými pexesy, omalovánkami, labyrinty a klíčenkami s logem FCC.

Děkujeme všem pracovníkům firmy FCC Vratimov za hezkou a podnětnou exkurzi. Mohli jsme vidět, jak náročná je práce s tříděním odpadů, které my – lidé – vyprodukujeme. A že jich je opravdu hodně!

Ekotýmy Ještěrky a Datlíci